Du er her: Student.no > Blogg > Skolepenger > Nei til skolepenger!

11.02.2017 (oppdatert 23.03.2017)

Nei til skolepenger!

Hvorfor skal vi si nei til skolepenger «når alle andre har det»? NSO gir deg 13 gode grunner til å si #stoppskolepenger.

Noen partier har frontet at de vil innføre skolepenger for internasjonale studenter.
NSO ser på dette som et direkte angrep mot gratisprinsippet og det strider mot de verdiene vi mener skal ligge til grunn for høyere utdanning. Bli med i kampen for å bevare lik rett til utdanning og gratisprinsippet!
Vi oppfordrer særlig medlemmer i Senterpartiet og Høyre til å spre budskapene innad i partiene for å øke kunnskapen om konsekvensene ved et slikt forslag.
13 grunner til at det er en dårlig idé å innføre skolepenger
 1. Det går i mot grunnleggende verdier og prinsipper i norsk høyere utdanning
 2. Det gir oss dårligere forutsetninger i konkurransen om å tiltrekke seg de klokeste hodene
 3. De store samfunnsutfordringene er globale, og ikke lokale. Vi trenger kompetanse og perspektiver fra hele verden for å styrke fagmiljøene våre
 4. De internasjonale studentene som drar hjem vil være gode ambassadører for Norge som studiested
 5. De administrative kostnadene vil overstige det man «tjener» på studieavgifter
 6. De internasjonale studentene som blir i Norge tilbakebetaler kostnaden av en studieplass over skatteseddelen i løpet av få år
 7. Internasjonale studenter og forskere vil være nødvendige for å øke kunnskap om handel på tvers av landegrenser
 8. Fravær av internasjonale studenter vil påvirke rekruttering til enkelte fagmiljøer
 9. Betalingsevne er ikke ekvivalent med kvalitet
 10. Å skrenke tilgang til høyere utdanning vil kunne ha påvirkning på de sosiale forskjellene
 11. Vi er bedre rustet til å takle fremtidens utfordringer sammen
 12. For å kunne møte FNs bærekraftsmål vil det være helt nødvendig med økt tilgang til høyere utdanning
 13. Det finnes ingen gode argumenter for å innføre skolepenger

Les mer utfyllende i dokumentet Nei til skolepenger!

Del dette