Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > TOPPMØTE OM UTDANNING OG FORSKNING

02.03.2017 (oppdatert 31.05.2017)

TOPPMØTE OM UTDANNING OG FORSKNING

Erna Solberg innleder på toppmøte. Foto: NSO/Marianne Andenæs
Erna Solberg innleder på toppmøte. Foto: NSO/Marianne Andenæs

For fjerde året på rad inviterte statsministeren og kunnskapsministeren til toppmøte om utdanning og forskning. Årets tema: grønn omstilling for nye arbeidsplasser og økt produktivitet i næringslivet.

I går var statsråder, arbeidslivstopper, forskningsinstittuter, rektorer, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og studenten (ved NSO) samlet i regjeringens representasjonsbolig i Parkveien 45. Det kan kanskje virke noe pompøst, men på tross av at vi var samlet i en staselig bolig og de fleste var menn i 50-årene i dress, vil jeg gi skryt til regjeringen for arrangementet. Ikke bare hadde de samlet sentrale aktører for å svare på ulike problemstillinger, de deltok selv med seks statsråder og hadde lagt til rette for korte innledninger og tid til diskusjon i grupper.

Bilde: Universitetsavisa/Tore Oksholen
Bilde: Universitetsavisa/Tore Oksholen

Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, var blant innlederne og kom med et eksempel som på mange måter overordnet svarer på hvilket kunnskapsbehov vi har i fremover: «Vi har teknologien for førerløse biler, men det vi mangler er jussen, politikken og etikken. I spørsmål om omstilling er svarene ofte tverrfaglige». Jeg kunne ikke vært mer enig. I teknologien ligger det muligheter og løsninger, men for å ta det i bruk i samfunnet er vi avhengig av kompetanse innenfor mange ulike felt.
På mitt bord, skulle vi gi innspill på hvordan arbeidslivet og akademia kan arbeide tettere sammen for å sikre kompetansen vi trenger (for grønn omstilling). Gruppediskusjonen ble ledet av olje- og energimister, Terje Søviknes. Jeg ble overrasket over at representanter fra arbeidslivet, en rektor og en student var så samstemte. Vi diskuterte blant annet både studenter og underviserne bør ha kortere eller lenger arbeidsopphold utenfor akademia, så de er oppdaterte på de aktuelle problemstillingene arbeidslivet står ovenfor. Jeg påpekte også mulighetene det for eksempel ligger i utviklingsavtaler mellom institusjon og departmenet, til å sette spesifikke målsettinger om samarbeid med arbeidslivet.
Avlutningsvis fikk jeg anledning til å snakke med Universitetsavisas, Tore Oksholen, hvor jeg presiserte noen av mulighetene for tettere kobling melloms utdanning og arbeidsliv:

«Flere studenter må få muligheten til for eksempel å skrive bachelor- og masteroppgaver som egentlig er en problemstilling hentet direkte fra arbeidslivet. Men ikke bare studentene, men også underviserne, bør få mulighet til å ta praksisopphold av opp til et års lengde, hvor man får mulighet til å oppdatere seg. Dette er noe som vil komme studentene deres til gode. Jeg, som er statsvitenskapsstudent, hadde for eksempel stor glede av at en av min foreleser hadde jobbet i et konsulentselskap og hadde praktisk kunnskap om hvordan man gjennomfører evalueringer i praksis»

Del dette