Du er her: Student.no > Blogg > Still til valg > Enda ikke for sent å engasjere seg i NSO

03.05.2017 (oppdatert 19.05.2017)

Enda ikke for sent å engasjere seg i NSO

Landsmøtet er over, men nå får NSO et nytt organ. Før denne perioden er over har valgkomiteen en siste oppfordring til deg!

Var du en av de som stilte til valg og ikke ble valgt på landsmøtet? Eller var du en av de som hadde litt lyst, men ville vente litt før du stilte til valg? Eller er du av typen som helst vil at vervet handler om din egen utdanning? Eller kanskje du er en av de som bare angrer bittelitt på at du ikke stilte til valg?

Frykt ikke! Her er vårens siste mulighet til å engasjere deg i NSO.

NSO har nemlig fått et nytt organ! Et fagråd.

Fagrådet er som sagt splitter nytt. Det består av alle studentrepresentantene som sitter i Universitets- og høgskolerådet (UHR) sine fagstrategiske enheter. De fagstrategiske enhetene inkluderer også det som i dag kalles fakultetsmøter og nasjonale fagråd i UHR. Blir du valgt som studentrepresentant til en av de fagstrategiske enhetene, er du altså automatisk også en del av NSO sitt fagråd.

Fra og med i år er det sentralstyret i NSO som skal velge studentene til de fagstrategiske enhetene. Det skjer på sentralstyret sitt møte 19.-20. mai. Fristen for å stille er 18. mai 19. mai kl. 23.59.

Hva innebærer det å sitte i NSOs fagråd?

Fagrådet i NSO skal møtes for å utføre de oppgavene som blir gitt gjennom mandatet som sentralstyret vedtar på sitt møte 19.-20. mai.

Fagrådet er rådgivende overfor NSO i fagspesifikke spørsmål. I tillegg blir fagrådet en ny møtearena for studentrepresentantene i UHR. Her kan man diskutere håndtering av saker i UHR, hvordan man løfter egne saker og lignende. NSO har jo aldri hatt et fagråd, så som representant for det første fagrådet har du anledning til å være med å forme hvordan fagrådet skal jobbe.

Alle som velges blir også invitert på Avspark-konferansen 4.-6. august. Det er NSOs kick off for den nye perioden, hvor de tillitsvalgte i NSO, og ledere/nestledere fra medlemslagene, møtes.

I tillegg til å møtes i fagrådet, representerer du NSO i UHR. Som representant i en fagstrategisk enhet er du med å påvirke fagfeltet ditt på nasjonalt nivå, og på tvers av utdanningsinstitusjonene. Her kan du anta ca. 4 møter i løpet av en periode, men dette varierer. I tillegg er det forventet at du leser sakspapirene og setter deg inn i sakene som skal behandles.

Å sitte i en fagstrategisk enhet gir deg en unik mulighet til å være med å forme utdanningspolitikken som angår ditt eget fagfelt. Eksempler på saker som har vært oppe de fagstrategiske enhetene er program for faglige konferanser, retningslinjer for evaluering og kvalitetssikring, innspill til stortingsmeldinger, bruk av IKT i utdanningen, etablering av samarbeid mellom fagmiljø eller med næringslivet.

NSO sitt fagråd kan også fremme saker for sentralstyret gjennom arbeidsutvalget eller direkte til arbeidsutvalget.

Virkeperioden er 1. juli 2017 til 30. juni 2018.

Frist for å stille: 18. mai 19. mai kl. 23.59

Du stiller til ved å fylle ut et elektronisk skjema:

De ulike fagstrategiske enhetene:

Mer informasjon om de fagstrategiske enhetene og UHR:

Lurer du på noe annet, så kan du gjerne spørre oss vk@student.no

Så hva er det du venter på? #stilltilvalg

Du kommer ikke til å angre, det gjorde aldri noen av oss!

Og dere: Dette er i aller høyeste grad vervene du bør oppfordre andre til å engasjere seg i. Spre ordet!

Peace out!

Din VK <3

Del dette