Du er her: Student.no > Blogg > ESU > Valgkavalkade, LHBT+-rettigheter og kvalitet

10.05.2017 (oppdatert 11.05.2017)

Valgkavalkade, LHBT+-rettigheter og kvalitet

Foto: ESU
Foto: ESU

ESU er vår viktigste organisasjon for å påvirke de prosessene i alle relevante organer på europeisk nivå, men særlig den europeiske unionen, i Bologna-prosessen, Europarådet og UNESCO. Derfor jobber NSO aktivt for at ESU skal fremme de sakene og ta de standpunktene som er viktige for oss.

For litt over en uke siden dro en norsk delegasjon bestående av Stein Olav Romslo fra fag- og forskningspolitisk komité, Wenche Åsheim, politisk rådgiver for fag og forskning, Jone Trovåg, påtroppende internasjonalt ansvarlig og Christine Adriane Svendsrud, sittende internasjonalt ansvarlig, ned til Malta for å delta på European Students’ Union sin 72 generalforsamling. Sammen med oss deltok også 45 nasjonale studentorganisasjoner fra 38 land for å representere over 15 millioner studenter i Europa.

Fremfor oss lå en hektisk uke hvor vi blant annet skulle revidere ESUs politiske plattform om kvalitet i høyere utdanning, vedta politisk dokument om LHBT+* studenters rettigheter, en ny medlemskapsstrategi og valg av et flunkende nytt arbeidsutvalg. For NSO sin del fikk vi fullt gjennomslag for alle våre endringsforslag og er svært fornøyde med at ESU etter så lang tid, endelig har en medlemskapsstrategi vi kan stille oss bak.

Det ble også valgt et nytt arbeidsutvalg som må kunne sies å være rosinen i pølsa for vår del. Med støtte og nominasjon fra NSO valgte vi den første norske lederen av organisasjonen noen gang, tidligere internasjonalt ansvarlig, Helge Sander Lie Schwitters. Han skal den kommende perioden være talerøret for over 15 millioner studenter med base i Brussel hvor han og resten av presidentskapet skal bo sammen. Vi valgte også syv AU-medlemmer som jobber på deltid for ESU.

Et annet høydepunkt var da vi vedtok ny politikk på LHBT+ studenters rettigheter til stående applaus og regnbueflagg, uten aktiv opposisjon. Det var stort å få være med å utvikle og oppdatere dette dokumentet slik at ESU nå har tydelig politikk på hva de mener er myndigheter, institusjoner og studentorganisasjoners rolle i å sikre et åpent og inkluderende akademia for alle. Dette er en sentral del av likestillings- og frigjøringskampen. NSO bidro blant annet med endringsforslag om viktigheten av inkluderende studentforeninger som en preventivt tiltak for mulige psykiske plager.

ESUs politiske plattform om kvalitet i høyere utdanning har vært viktig i arbeidet på europeisk nivå, spesielt innenfor kvalitetssikring, for å jobbe for at vi går fra en tradisjon hvor utdanning og undervisning har utgangspunkt i læreren og formidler kunnskap fra seg, til det ESU omtaler som Student Centered Learning (SCL) hvor studenten står i fokus og undervisningen legges opp ut fra studentenes behov. Å sørge for at dette fortsatt er et viktig tema fremover var viktig i revideringen av dokumentet. NSO var i vårt arbeid med endringsforslag opptatt av at forskning og innovasjon må sees i sammenheng med utdanning, slik at studenter får erfaring med dette underveis i studiene, samt at vi fremmet viktigheten av at alle medlemsland i Bologna er like viktige og skal ha like muligheter til å være involvert.

I forbindelse med generalforsamlingen avholdes også flere seminarer, denne gangen om blant annet digitalisering, situasjonen i Hviterussland hvor studenter fengsles for å ytre meningene sine, den globale studentstemmen, EUs key competencies framework, og oppdateringer om Bologna-prosessen.  I tilfellet med den siste går vi inn i et spennende år frem mot Bolognas ministermøte i Paris i mai 2018. Frem mot mai neste år skal det utarbeides forslag til communique for 2018-2021 som setter agendaen for hva som skal gjøres i neste periode, hvor nye målsetninger for Bologna skal settes, det skal bestemmes hva som blir (om noen) konsekvensene for medlemslandene som ikke gjennomføres de felles tiltakene, og mye mer. NSO er aktivt med og diskuterer utviklingen i Bologna med Kunnskapsdepartementet.

I vårt arbeid på dette området er det svært nyttig å gå oppdateringer fra ESU på de diskusjonene de, som er med i arbeidsgruppene, har innblikk i, og får samarbeidet med studentorganisasjonene fra andre land. På denne måten blir generalforsamlingen i ESU ikke bare viktig for oss hva gjelder å påvirke slik at ESU mener det vi mener og prioriterer det som er viktig for oss, men også for at vi skal kunne komme hjem med mer informasjon enn da vi reise om saker vi også jobber med her hjemme.

*LHBT+ står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, mens + kan referere til ulike kjønnsidentiteter eller kjønnsuttrykk

Del dette