Du er her: Student.no > Blogg > Internasjonalt > Hvordan beholde våre felles verdier i et Europa i forandring?

11.05.2017 (oppdatert 31.05.2017)

Hvordan beholde våre felles verdier i et Europa i forandring?

Hvilke spesifikke anbefalinger kan sektoreksperter innenfor høyere utdanning, kultur og vitenskap anbefale i et Europa hvor våre felles verdier til stadighet blir truet? Felles utfordringer krever også felles løsninger. Og hvem er bedre enn å utforme våre anbefalinger enn dagens og fremtidens sektorledere og politiske ledere?

For litt tilbake deltok internasjonalt ansvarlig, Christine Adriane Svendsrud på en konferanse i Madrid i regi av The British Council. Dette var møte nummer to i en serie på tre møter hvor målet var å identifisere barrierer vi står overfor i dagens Europa, spesielt med tanke på mobilitet og komme med anbefalinger til hvordan vi kan takle disse. Det første møtet ble avholdt i Berlin hvor 100 delegater fra 20 ulike land innenfor utdanning, kunst og vitenskapssektoren. Her identifiserte de de mest signifikante problemene for sine sektorer i lys av Brexit og andre utfordringer vi har sett i Europa. Dette resulterte i «Berlin Launch Report» som en tydelig beskjed til politikere i både Storbritannia og EU-delegater. På møtet i Madrid var hovedfokuset å bygge videre på rapporten for Berlin for å identifisere flere utfordringen, men hovedsakelig komme med tanker om løsninger og anbefalinger.

I den første delen av gruppeinndelingene snakket gruppen vår blant annet om hva som var viktig å sikre for Storbritannia i en eventuelt ny avtale med EU. Her var det blant annet et stort fokus på mobilitet blant både studenter og forskere og konsekvenser av å ikke lenger delta i EU-programmer som Erasmus+ og Horizon2020. Videre førte den en rekke diskusjoner om hvordan man kunne sørge for å treffe politikere og beslutningstagere med anbefalingene vi kom frem til under møtet.

De ulike gruppediskusjonene var både fruktbare, men også skremmende da det er en stor utfordring vi står ovenfor og vi har ikke alle svarene klare i dag. Konferansen og utfallet av gruppediskusjonene ledet til den andre rapporten i serien og kan leses her.

To av de viktigste resultatene i rapporten var følgende:
“Citizens of Europe, particularly young people, have benefited extensively from European cooperation in the fields of education, culture and society. Today, young people expect certain rights to be maintained – such as studying, working, volunteering, performing and creating in other European countries. Complicating or even removing these liberties altogether would be detrimental to their futures and therefore to the future of Europe as a whole”

“There is a pan-European appetite at institutional level for a ‘European Cultural and Education Zone’ – an open market academics, students, scientists, artists and researchers can study, work, perform and create with ease.”

Neste møte i serien blir avholdt i London i juni hvor de vil fokusere på hvordan man kan fremme og implementere anbefalingene som har kommet ut av arbeidet.

Del dette