Du er her: Student.no > Blogg > Internasjonalt > Kvoteordning: La de rette komme inn!

15.05.2017 (oppdatert 31.05.2017)

Kvoteordning: La de rette komme inn!

Foto: CC Flickr
Foto: CC Flickr

NSO krever at det det må settes av midler til å styrke allerede eksisterende ordninger, utvikle nye mobilitetsstipend med en målsetningen om kompetansebygging i Sør, samt å styrke norske læresteders deltakelse i det globale kunnskapssamarbeidet.

Anders Breidlid og Rune Nilsen skriver i Klassekampen 10. mai at Norge ikke er tjent på at de fattigste ikke gis muligheten til å studere her. Jeg svarte på dette med et kort debattinnlegg i Klassekampen.

Jeg har fortsatt noen flere tanker rundt dette temaet jeg ønsker å dele. Norsk studentorganisasjon har etterlyst tilstedeværelsen av denne debatten helt siden avviklingen av kvoteordningen.

Kvoteordningen fremmet et bistandsperspektiv gjennom utdanning. Andre partnerskapsprogram og stipender ivaretar ikke dette aspektet. Ved avviklingen av ordningen, faller utvelgelsen av internasjonale studenter utelukkende på hvem som har råd til å studere i Norge. Betalingsevne sier ingenting om potensialet som ligger i hver student.

Det er nærmest umulig for mange studenter fra utviklingsland å studere i Norge. Å minske antallet studenter fra denne gruppa, gjør norsk akademia homogent. Det resulterer i et mindre mangfoldig akademia, som da ikke utfordrer studentenes kultur og visjon. Vi trenger et nytt system som åpner for studenter fra hele verden, på lik linje som kvoteordningen gjorde.

Bistandsperspektivet

Hva bryr det oss om andre land utvikler seg? Det er gunstig for Norge at fremtidens generasjoner fra utviklingsland klarer å løse egne lokale utfordringer, og om vi kan bidra i den prosessen ved å gi noen av deres studenter en utdanning er dette utrolig givende for oss, men også viktig i kampen for å bekjempe fattigdom.

Investeringen i kvoteordningen tilot at studenter ny kompetanse som bidro til nye ideer til å løse utfordringer innad i deres lokale samfunn. Nye verktøy, kunnskap og kompetanse ble tilegnet som de kunne ta med seg hjem.

Den sosiale interaksjonen er også essensiell. Disse studentene får et kulturell innsyn i verdier vi setter høyt, slik som demokrati og menneskerettigheter. Ved å vise hvordan disse rettighetene uttrykkes i Norge, kan det bidra til at de ønsker å ta med noe av dette hjem.

Et spleiselag

En nøytral møteplass, på tvers av nasjonaliteter og kulturer, slik som høyere utdanning kan tillate oss å møte hverandre uten fordommer, og bringe oss nærmere for å ta lærdom av hverandre. Dette spleiselaget viser at vi tar mye, og gir litt tilbake.

Behov for tiltak nå!

Avviklingen har ført til uønsket konsekvenser. Det er vel neppe det som var målet som stortinget satt med avviklingen. Slik Breidlid og Nilsens kronikk riktig belyser er det nå en ubalense, som forårsaker at vi ikke følger opp målene knyttet til FNs bærekraftsmål ved universiteter og høgskoler.

NSO krever derfor at det det må settes av midler til å styrke allerede eksisterende ordninger eller utvikle nye mobilitetsstipend med en målsetningen om kompetansebygging i Sør, samt å styrke norske læresteders deltakelse i det globale kunnskapssamarbeidet.

Stortinget, sammen med folket og utdanningssektoren må undersøke nye muligheter for å bevare bistands- og utviklingsperspektivet som kvoteordningen ga oss og åpne for at denne gruppen studenter kommer til våre institusjoner.

Del dette