Du er her: Student.no > Blogg > Kvalitet i utdanningen > NSO satte dagsorden i Bergen

23.05.2017

NSO satte dagsorden i Bergen

I en aula med «kvalitet i veggene» og høyt under taket ønsket rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, velkommen til Bergen. Årets slagord «kultur for kvalitet» var tema for seminaret den første dagen i Bergen. Den andre dagen ble representantskapsmøte avholdt og UHR har nå staket kursen videre for en ny periode, med Mari Sundli Tveit som nyvalgt styreleder.

Vi var en litt større gjeng  fra NSO på representantskapet i denne runden. Som en slags overlapp deltok både påtroppende og avtroppende leder og nestleder i NSO. I tillegg var Madeleine Sjøbrend med på deler av representantskapet da hun representerer NSO i en arbeidsgruppe som skal gjennomgå stillingsstrukturen i sektoren (eller vi får se hva som skjer der).

NSO meldte inn to saker

Pål og Marianne la frem hver sin sak på vegne av NSO under representantskapet. Med bakgrunn i en undersøkelse blant medlemmene i NSO,  løftet vi spørsmålet om hva som skal til for at et studentdemokrati kan drives på tilfredstillende måte. Det var gledelig å se at rektor ved NMBU og ny styreleder i UHR, Mari Sundli Tveit, var raskt ute for å svare på våre spørsmål, men ikke minst utfordre de andre rektorene: «Det er store forskjeller i sektoren, av mange grunner. Alt fra institusjonsstørrelse til tradisjon spiller inn. Alle kan helt sikkert gjøre det bedre, så mitt spørsmål er: Hvordan står det til med studentdemokratiet? Hva kan vi som rektorer gjøre for å styrke det?»

Vi oppfordret representantskapets medlemmer om å gå tilbake til sine studentdemokratier og lytte til deres behov, enten det er snakk om påvirkningskanaler, fysiske lokaler, økonomi eller kursing!

Skikkethetsvurderinger i høyere utdanning var det andre tema vi løftet til diskusjon på representantskapet. Hensikten med å melde opp saken var å belyse utfordringer med manglende informasjon og ulike prosesser for behandling av tvilsmeldinger, som NSO tror kan være deler av grunnene til de varierende tallene i antall tvilsmeldinger og skikkethetssaker ved universiteter og høyskoler. Det var flere som i denne saken som tok til ordet for å se nærmere på sine egne rutiner og prosesser, og at tema må løftes mer kontinuerlig på ledernivå i UHR.

Stort sakskart

Det var et tett sakskart vi skulle gjennom på representantskapet, i tillegg til valg av nytt styre og de nevnte sakene vi selv meldte inn. Det ble blant annet diskusjon i både sakene om videreutvikling av UHR som organisasjon, hvorvidt og hvordan utviklingsavtaler skal finansieres og hvordan en UHR arbeidsgruppe skal gjennomgå stillingsstrukturen i sektoren. Dette er saker som igjen vil bli fulgt opp av styret, hvor Pål og Marianne sitter i dag, og Mats og Anne Helene skal overta stafettpinnen i etter første juli!

Om UHR:
Universitets- og høgskolerådet er en organisasjon hvor både private og offentlige institusjoner er medlemmer. NSO har representanter både i styret, representantskapet og underutvalg i UHR. To ganger årlig arrangeres representantskapet, hvor hvert medlem har to plasser. Representantskapet er det øverste organet i UHR.

Del dette