Du er her: Student.no > Blogg > Uncategorized > Et år er forbi – Takk for oss!

30.06.2017

Et år er forbi – Takk for oss!

Det har ligget i emningen lenge, men vi har vel ikke helt innsett det før nå. Vår tid i arbeidsutvalget til NSO er over, og et nytt arbeidsutvalg er nå klare for å ta stafettpinnen videre. Det har vært et innholdsrikt år, og vi ønsker med dette å takke for oss!

I dag er det ett år siden vi måtte avlyse deler av hvor vår egen overlapp. Vi kastet alt vi holdt i hendene og måtte plutselig forberede oss til Dagsnytt 18 og Her og Nå for å debattere mot skolepenger for internasjonale studenter. Det har blitt flere slike dager hvor det man har planlagt har blitt kastet på sjøen og man bare må hoppe på en annen båt. Et godt eksempel på dette var da Amund måtte haste rett fra tannlegestolen med bedøvelse i halve munnen og levere NSOs meninger om fagskolemeldingen i høring på Stortinget.

Sammen har vi kjempet for en bedre studiehverdag for studenter, for flere studentboliger, økt studiestøtte, mobilitetsstipend for internasjonale studenter, studentenes læringsmiljø og ikke minst kvalitet i høyere utdanning. Og det er utrolig godt å se at arbeidet som er nedlagt har gitt avkastning.

I år har vi hatt en rekordhøy satsning på studentboliger. I statsbudsjettet for 2017 lå det opprinnelig inne 2200 studentboliger, men dette ble forsterket etter forhandlingene med støttepartiene om statsbudsjettet. I 2017 ble det gitt tilskudd til 2500 studentboliger!! I tillegg har norske studenter fått utbetalt den første uken mot opptrappingen til 11 måneder studiestøtte. Vi begynner nå å nærme oss #studentkravet.

Dette året har også Regjeringen lagt frem en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Denne meldingen har vi jobbet mye, og det var helt tydelig at studentene hadde blitt hørt. NSO har fått gjennomslag for en rekke tiltak for å bedre utdanningskvaliteten. Nå skal det bli meritteringsordning for gode undervisere, krav om pedagogisk basiskompetanse, vektlegging av utdanning ved ansettelse og opprykk, helhetlige utdanningsløp, krav om sensorveiledning, samt mange andre bra tiltak for å bedre kvaliteten! I behandlingen i Stortinget fikk vi også gjennomslag for at en faglig mentorordning for nye studenter skal utredes.

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle tillitsvalgte både i NSO og i de lokale studentdemokratiene for et godt samarbeid i året som har gått! Uten dere hadde vi ikke klart å få gjennomført alt vi har gjort. Keep up the good work!

Selv om året har vært fylt med overraskelser, uforutsette hendelser og har gått alt for fort – så har vi i hele arbeidsutvalget lært utrolig mye, vi har fått venner for livet og at vi aldri kommer til å glemme det fantastiske året i studentenes tjeneste.

Vi har fått seks glimrende arvtakere som vi har fått tilbringe de siste ukene på kontoret sammen med. Lykke til Mats, Anne Helene, Jone, Kine, Ida og Jonas! Hele studentnorge heier på dere!

Takk for oss! Over og ut!

Marianne, Pål Adrian, Øystein, Madeleine, Amund og Christine

Del dette