Du er her: Student.no > Blogg > Forskning > Studentene får si sin mening om utdanning

01.09.2017

Studentene får si sin mening om utdanning

I dag er siste frist for fire vitenskapelige høgskoler til å levere inn bakgrunnsinformasjonen som skal danne grunnlaget for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sitt nye testpilot for kvalitetssikring. NSO har i flere år vært for mer studentinvolvering i evalueringen med studietilbudet studentene møter. I våre ble retningslinjene (forskriften) som bestemmer hva som skal til for at studiene er bra nok revidert. Da kom det inn flere nye momenter om blant annet internasjonalisering, arbeidslivsrelevans og studentmedvirkning. Nå testes disse retningslinjene ut for første gang..

Handelshøyskolen BI, Menighetsfakultetet, Norges idrettshøgskole, Norges musikkhøgskole får denne høsten gjennomgått hvordan det står til med studiene de tilbyr sine studenter. Til våren står Arkitektur- og designhøgskolen, Norges Handelshøyskole og VID vitenskapelige høgskole for tur.

NOKUT sin hovedoppgave er å føre tilsyn med utdanninger og utdanningsinstitusjoner i Norge og utlandet for å passe på at disse holde gitte standarder når det kommer til kvalitetssikring. I forbindelse med dette arbeidet har NOKUT alltid vært opptatt av studentenes innspill når de undersøker kvaliteten, men det som er spesielt positivt i denne omgang er at NOKUT nå eksplisitt ber studentdemokratiene uttale seg om kvalitetsarbeidet. Studentdemokratiene ved disse høyskolene har nå hatt mulighet til å komme med sine kommentarer til dølgende spørsmål, hvor kommentarene blir tatt med i evalueringen som testes ut :

  • Studentenes generelle synspunkter på kvalitetsarbeidet ved institusjonene
  • Studentenes deltagelse i kvalitetsarbeidet
  • Studentenes tilgang på informasjon i forbindelse med innspill til kvalitetsarbeidet.
  • Studentenes opplevelse av å få gehør fra institusjonen i forbindelse med innspill  til kvalitetsarbeidet.

At studentrepresentantene nå får komme med en formell uttalelse med sine meninger om tilstanden på deres studietilbud til de som skal evaluere høyskolene (og universitetene når flere institusjoner står for tur) viser at studentenes stemme er viktig og har betydning for det som skjer.

NSO mener dette er særlig positivt fordi kvalitet er subjektivt og opplevd kanskje aller best av studentene. Det er studentene som studerer ved universitetet og høyskolen som opplever om utdanningen egentlig har høy kvalitet eller ikke. Studentdemokratiene ved de ulike institusjonene er en samling av studenter fra ulike studier og studiesteder og vil derfor være de som er mest egnet til å klare å se på institusjonen som en helhet.

NSO sier derfor lykke til, til dere studentrepresentanter der ute som legger ned en innsats for at studentenes stemme blir hørt når NOKUT ser på kvaliteten ved landets institusjoner.

 

Del dette