Du er her: Student.no > Blogg > Forskning > Styreseminar med UHR i Lofoten

07.09.2017

Styreseminar med UHR i Lofoten

UHR sitt styre, med varaer og sekretariatet i kommunen
UHR sitt styre, med varaer og sekretariatet i kommunen "Å".

Universitets- og høgskoleårdet (UHR) inviterte med seg det nye styret til Lofoten fra 3. – 5. september. Når styret skal bli kjent, kurses og avholde møte ble både vara og faste representanter med. Det var en informativ og hyggelig tur for NSOs representanter.

Kine og Ida som sitter fast i henholdsvis forskningsutvalget og utdanningutvalget til Universitets- og høgskolerådet, mens Anne Helene og Mats som nestleder og leder er faste styremedlemmer i UHR sitt styre. Vi dro dermed mannesterke fra Oslo søndag den femte september, og landet på Leknes flyplass for å bli både godt kjent og kurses i styrets virksomhet, samme dag.

  • Les sakspapirene og innkallingen HER.
  • Se hvem som sitter i styret HER. 

Vi diskuterte dagsaktuelle problemstillinger som: hva slags rolle skal akademia ha i det post-faktuelle samfunnet hvor vitenskapen avvises som «alternative fakta», og hvordan kan universiteter og høgskoler kjempe for akademisk frihet?

Styreseminaret

Vi opplevde både fantastisk natur, nordlys og gode diskusjoner på styreseminaret. Både rektorer, universitetsdirektører og pro-rektorer deltok på seminaret.

Det hele begynte på søndag hvor vi ble bedre kjent med styret – de ulike bakgrunnene til medlemmene, hvem de «representerte» og hva som opptok dem.

På mandagen begynte styreseminaret med to saker, men vi brukte mesteparten av dagen på forventninger til året. Mange ønsket om at UHR skal bli en viktigere samfunnspolitisk aktør, som ytret seg politisk, på vegne av universitetene oftere.

En sak som NSO tok opp sist styremøte, ble igjen tatt opp. Denne gangen i form av et høringssvar. Nemlig lovforslaget om et generelt forbud mot heldekkende ansiktsplagg. UHR og NSO er mot et slikt forbud da det vil diskriminere kvinner og utfordre retten til utdanning.

I tillegg diskuterte vi temaer som statsbudsjettkrav og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Konklusjonen var klar: utdanning og studiestøtte må prioriteres.

Vi står, med andre ord, ikke alene i denne kampen.

Kine og Ida spilte også inn en video om hva rektorene mente om deres første gang – den gangen de stemte første gang: 

Om UHR:
Universitets- og høgskolerådet er en organisasjon hvor både private og offentlige institusjoner er medlemmer. Det er tenkt som interesseorganisasjon og møteplass for alle høgskole og universiteter i Norge. NSO har representanter både i styret, representantskapet og underutvalg i UHR. To ganger årlig arrangeres representantskapet, som på sett og vis er UHR sitt «landsmøte». Mellom representantskapet er det styret som tar avgjørelser på vegne av hele universitets- og høgskolesektoren.

Les mer om UHR på deres nettsider. 

 

Del dette