Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > Sentralstyret > Valgkomiteen har innlegg: Valg og høstkonferanse!

26.10.2017

Valgkomiteen har innlegg: Valg og høstkonferanse!

Til helgen er det høstkonferanse, og vi i valgkomiteen gleder oss veldig til å møte alle de engasjerte studentene som til sammen utgjør Norsk studentorganisasjon! I løpet av helgen ønsker vi å ha en uformell prat med deltakerne på høstkonferansen.

Praten er som sagt helt uformell og er bare for å bli litt bedre kjent med de av dere vi ikke ser så ofte. Du kan blant annet benytte samtalen til eventuelle spørsmål rundt fremtidige valg i NSO, kanskje du vurderer å stille til noe selv? Du kan selvsagt også benytte anledningen til å fremsnakke andre.

Videre skal det på høstens andre sentralstyremøte (3.-4. nov) velges tre representanter til vedtektskomiteen (VTK) og en leder av velferds- og likestillingspolitisk komité (VLPK). Vi i valgkomiteen håper at nettopp du har lyst til å stille til disse vervene, og vi ser frem til å møte kandidatene.

Vedtektskomiteen har en utrolig viktig rolle i forkant av landsmøtet; det er nemlig denne gjengen som skal gå gjennom og innstille på alle innsendte forslag til endringer av vedtektene våre. Det er en omfattende jobb, det er det ingen som helst tvil om, og arbeidet skal gjennomføres i løpet av kort tid. Men har du en organisatorisk hjerne? Har du tatovert paragraf-tegnet på venstre overarm? Kjenner du at du blir varm og litt rar innvendig av å høre ordet «styringsdokumenter»? Da er definitivt dette vervet for deg. VTK er gjengen som ser på ordet «paragrafrytter» som en hedersbetegnelse (og det er vel det?), og vi håper det er mange ute i organisasjonen som kunne tenke seg denne oppgaven.

Ikke glem at du kanskje kjenner noen som passer inn i beskrivelsen over, og at de kanskje trenger en liten oppmuntring. Valgkomiteen finner ikke de alle kandidater alene, så husk å snakke litt med folk om valg da!

Som leder av VLPK vil du lede arbeidet i en av NSOs politiske komiteer. Som politisk komité er VLPK en sentral del av NSOs utvikling av politikk innenfor feltene velferd og likestilling. Komiteen har fått et politisk mandat, en bestilling på ønsket arbeid, fra sentralstyret for perioden. Arbeidet med mandatet foregår som oftest på arbeidshelger komiteen har avtalt.

I inneværende periode er mandatet til VLPK som følger:

  • Bistå i revideringen av boligpolitisk dokument.
  • Utrede tiltak som sikrer (kommende) studenter med BPA muligheten til å beholde tilbudet når de flytter for å studere.
  • Utrede finansiering av studenthelsetilbud gjennom studentsamskipnadene.
  • Bistå LMPK i arbeidet med tiltak mot mobbing og trakassering i høyere utdanning.

FRISTEN FOR Å STILLE TIL VERVENE ER SØNDAG 29. OKTOBER

Dersom arbeidet i VTK eller VLPK er noe du synes høres spennende ut er det bare å fyre inn et kandidatskjema som du finner her. Etter du har stilt til valg kommer vi i valgkomiteen til å lese kandidatskjemaet ditt nøye og forberede en liten samtale, du kan vel kalle det et intervju, med deg med bakgrunn i det innsendte kandidatskjemaet ditt. Samtalen vil foregå på Skype i forkant av SST-møtet. Vi i VK er en hyggelig og awesome gjeng som du kommer til å like veldig godt, samtalen er bare for å bli bedre kjent med deg som kandidat enn det vi kan lese oss til gjennom kandidatskjemaet.

Med bakgrunn i samtalene skal vi i VK innstille på de kandidatene vi mener er de beste til å skjøtte vervene de har stilt til.

Det er forresten bare å ta kontakt med oss i VK om det er noe du lurer på i forbindelse med valgene 🙂

XOXO VK – Trond, Andreas, Ine Sophie, Øyvind og Øystein

Del dette