Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Jonas kommenterer – KrFs alternative statsbudsjett

05.11.2017 (oppdatert 06.11.2017)

Jonas kommenterer – KrFs alternative statsbudsjett

Har de glemt oss? Har KrF de glemt studentøkonomien, og hvor viktig det er med studentboliger. Hvor er satsingen på studentene? Vi finner den ikke i Kristelig folkepartis alternative statsbudsjett!

Vi vet at de er enig med oss, for i partiprogrammet til KrF finner vi et koldtbord for studentene, med studiestøtte på 1,5 G, 12 måneders studiestøtte for studenter med barn og tilskudd til 3000 studentboliger. Dessverre løy menyen, og vi står igjen med brødsmuler. Vi har all forståelse for at ikke all politikk kan realiseres i et og samme statsbudsjett, men det er skuffende å se at vi atter en gang må lete etter brødsmulene i det alternative statsbudsjettet til KrF.

KrF ønsket i sitt alternative statsbudsjett i fjor å opprette 2000 nye studieplasser, i år er antallet 875, men de må innse at om de øker studieplasser må også resten av satsingen følge etter. Flere studenter gjør at flere dyttes ned i en tung økonomisk situasjon. Desto flere studenter vi har, jo flere må sloss om det samme antallet studentboliger. Vi vet at studentmassen sliter med psykisk helse, men vi ser ikke en satsing for å ta vare på studentene. KrF liker å snakke om medmenneskelighet, da må de vise denne siden ovenfor studentene!

KrF viser denne siden når de ønsker å arbeide for å minke mobbingen i det norske utdanningsløpet, dessverre har de glemt høyere utdanning. Det har det siste året kommet flere dystre tall om mobbing og seksuell trakassering i høyere utdanning, men det mangler fortsatt vilje og økonomi for å iverksette flere tiltak for å bedre dagens situasjon. All ære for satsingen mot mobbing, vi skulle bare ønske at studentene ikke alltid blir glemt.

Kristelig folkeparti skal ha skryt for desserten de gir oss. Å gi tilbake støtten til rettshjelpen, slik at studenter får opparbeidet seg praksis og at studenter kan få gratis rettshjelp. Dette er et flott tiltak som vil være med å sikre studentengasjement og hjelp til de som trenger det.

Kristelig folkeparti, dere har støttet #studentkravet, ungdomspartiet deres støtter #ungdomskravet, så hvorfor innfrir dere ikke? Er vi så lett å glemme?

KrF prioriterer (utdrag fra listen):

  • 875 nye studieplasser – 40,1 mill. kr
  • Innføring av mentor/veiledningsordning for nye lærere fra høsten 2018 – 250 mill. kr
  • Tilsyn, private høyskoler: 10 mill. kr
  • 11 mnd. studiestøtte til elever på folkehøyskole: 12,3 mill. kr
  • Medisinsk utstyr og teknisk inventar SEARCH ved NMBU Høyland – 12 mill. kr
  • Kompensasjon til nye universitet for ny finansieringsmodell for høyere utdanning (UiS, UiA og Nord) – 14,4 mill. kr
Del dette