Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Jonas kommenterer – Venstre står på for studentene

10.11.2017

Jonas kommenterer – Venstre står på for studentene

I høringen til finanskomiteen startet Anne Helene Bakke sitt innlegg med et fint dikt som informerte forsamlingen at studentene søkte studenthelt. Det ser ut til at Venstre tok denne søken på alvor, og at de ønsker å bli vår studenthelt.

De har et partiprogram for denne stortingsperioden som er proppet full med god politikk for studentene i Norge, og de har også lenge vist seg å være en god samarbeidspartner for studentene i den forrige perioden. Vi håper det samarbeidet kan fortsette. Mange har politikken på papiret, men det er få andre enn Venstre som viser like stor gjennomslagskraft for sakene som angår studentene.

Og når vi ser på det alternative statsbudsjettet fra Venstre finner vi igjen denne gjennomslagskraften for studentsakene. De har også i år valgt å prioritere studentboliger, og med en satsing på 3000 studentboliger lover dette godt for fremtidige studenter, vi får kanskje studentbolig til deg også om noen år.

Over 10 000 studenter sto i kø for å få tilgang til en studentbolig ved semesterstart, og da trengs det en satsing! Vi har vært tydelige til regjeringen i hele høst, og har konstant sagt: «2501 studentboliger hadde vært en satsing, 2200 er ikke!» Da er det flott å se at Venstre viser regjeringen hva skikkelig satsing på studentboliger er.

Når Venstre skulle legge frem sitt alternative statsbudsjett, samlet de flere studentpolitikere for å fortelle om de 15 millionene de ønsket å gi for å øke potten for tiltak for å bedre studentenes psykiske helse.

1/5 som studerer i Norge sliter med alvorlige symptomplager på alvorlige psykiske lidelser. Å øke tildelingspotten gir samskipnadene og de ulike studentorganisasjonen flere mulighet til å realisere tiltak for å hjelpe studentene tilbake til en hverdag hvor de kan fokusere på studiene og det positive i livet. Det er ved slike tiltak at jeg er sikker på at vi vil øke gjennomstrømmingen i høyere utdanning, og ikke ved å legge et enda større press på en sårbar gruppe som allerede, i alt for stor grad, sliter med stress og stressrelaterte skader.

Jeg vil trekke frem at Venstre ønsker å gi tildeling til 2000 nye studieplasser, og selv om det høres flott og fint ut, er ukritisk økning ikke noe å juble over. Campuser rundt om i Norge er overfylt, og de sosiale tilbudene presses likeså. 2000 nye studieplasser fra Venstre, og 500 fra statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen, gir oss en økning på 2500 nye studieplasser! Vi kan ikke ubegrenset øke antall studieplasser, da må også campuser videreutvikles og alle som har med studentene å gjøre, må ta et ekstra blikk inn over seg å se om de gjør en god nok jobb for å ta imot studenter til byene og studiestedene sine.

Årets to første alternative statsbudsjett har gitt oss en veldig positiv tilbakemelding, og det er at tilskuddene til de spesielle rettshjelptiltakene ser ut til å reverseres. Begge samarbeidspartiene til regjeringen har i sine budsjetter gitt de tilbake, og i venstres tilfelle til og med økt tildelingen. Dette er en klar og tydelig beskjed til regjeringen når disse partene går inn til forhandlinger om statsbudsjettet.

Venstre prioriterer (utdrag fra liste)

  • 800 nye studentboliger 45,6 mill. kr
  • Tiltak for å bedre psykisk helse for studenter 15,0 mill. kr
  • Ettergi siste års studielån for lærerstudenter som fullfører 5-årig utdanningsløp på normert tid 0,0 mill. kr
  • Etablere en traineeordning i offentlig forvaltning for studenter – 10,0 Mill. kr.
  • 000 nye studieplasser (varig økning, hvorav 1000 plasser øremerkes IT og ITsikkerhet og 200 lærerutdanningen)- 115,1 Mill. kr.
  • Reversere kuttene i tilskudd til spesielle rettshjelptiltak
Del dette