Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Jonas kommenterer – Rødt Alternativt Statsbudsjett

20.11.2017 (oppdatert 21.11.2017)

Jonas kommenterer – Rødt Alternativt Statsbudsjett

Rødt er det nyeste partiet på Stortinget, og med et partiprogram som er ganske så mye mer ambisiøst enn vår egen politikk hadde jeg store forventninger når jeg så fremleggingen av deres ”100 endringer i statsbudsjettet”.

På onsdag la Rødt frem sine ”100 endringer”, der sa Rødt ingenting om høyere utdanning, og ikke noe sted i deres 10 prioriteringer finner vi utdanning, eller høyere utdanning. Vi finner et underpunkt om å øke lærlingtilskuddet, men det er den eneste om utdanning i satsingspunktene deres. Jeg hadde håpet på mer fra Rødt i årets alternative statsbudsjett.

Når vi leser helheten av endringene finner vi ikke noe annet om høyere utdanning, enn studentboliger. De ønsker å gi oss 3750 studentboliger, noe som er en utrolig positiv satsing, som vil både være med å sikre flere studenter et sted å bo og skape mindre press på det private boligmarkedet. Dette er 750 flere studentboliger enn vi har som minstekrav, og jeg håper Rødt også går i førersete for å sikre at flere av de tildelte studentboligene også kan bygges med færre krav fra kommuner.

Med en overordnet tanke om fikse ”forskjells-Norge” er jeg dypt skuffet over at satsingen på utdanning, og høyere utdanning er så fraværende. Vi får flere studentboliger, og det er en flott og fin satsing, men hvor er finansieringen av studiestøtten? Rødt har et ekstremt ambisiøst mål om studiestøtten, uten tvil det mest ambisiøse på Stortinget. Hvor er da denne satsingen? Det er en grunn til at #Studentkravet er todelt, de henger sammen, og kun sammen vil de realisere lik rett for alle å fullføre utdanningen sin.

Rødt viser også at Rettsikkerhet er viktig, og ikke bare reverserer de kuttet til de ulike rettshjelptiltakene, de doblet tildelingen! Gratis rettssikkerhetshjelp er ikke bare et viktig gode for studenter som trenger hjelpen, det er også ofte en flott mulighet for studenter å oppnå kompetanse og delta i den frivillige ånd.

Vi skal være ærlig, og dette er Rødt sitt første alternative statsbudsjett. De har ikke fått på plass alt av politisk apparat på Stortinget, og da gjør man slike overordnete satsinger som Rødt har gjort her, men jeg ser mørkt når ikke utdanning er blant deres største 10 prioriteringer. Til neste år håper jeg Rødt hører på studentene, og på den måten sikrer den best mulige politikken for alle som studerer i Norge.

Rødt prioriterer (utdrag fra liste)

  • 3750 nye studentboliger 213 mill. kr
  • Reversere kuttene, og doble tilskuddet til spesielle rettshjelptiltak 30 mill. kr
Del dette