Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Jonas kommenterer – SVs Alternativt Statsbudsjett

21.11.2017

Jonas kommenterer – SVs Alternativt Statsbudsjett

Sosialistisk Venstreparti (SV) har gitt oss et festmåltid av et alternativt statsbudsjett. Det er fult mulig å spise seg mett som student av dette forslaget, men det føles som at vi fortsatt venter på desserten.

Her er det mye å begynne med, men vi starter med at de er det eneste (!) partiet som ønsker å øke studiestøtten i årets statsbudsjett. De gir en økning som gjør at alle får en studiestøtte tilsvarende 1,3 av folketrygdens grunnbeløp (G). Studenter må få støtte hjemmefra, ta opp forbrukslån eller jobbe, da er det bra at SV tar ansvar og øker støtten til studentene.

1,3 G er ikke nok, men når ingen andre partier ønsker å øke støtten, fortjener SV ufattelig mye skryt for at de viser vei! Det eneste jeg kanskje kunne ønsket hadde vært om SV allerede nå la frem en plan om opptrapping til 1,5 G i sitt alternative budsjett, det hadde vært en god dessert! I valgprogrammet til SV ønsker de å øke studiestøtten til 1,5 G, hvorfor ikke bare begynne den jobben og spesifiser at det er opptrapping med mål om 1,5 G?

SV forstår hvor viktig det er for høyere utdanningssektoren med basisfinansiering, og med å øke basisfinansieringen skaper de større trygghet og mer mulighet til å forske fritt. Det er med god basisfinansiering at institusjonene kan utvikle seg basert på egne strategier, og videreutvikle samfunnet med fri forskning.

12000 studenter sto uten sted å bo ved studiestart, da er det betryggende at politikerne på Stortinget jobber for flere studentboliger. Vi var skuffet når regjeringen brøt valgløfte sitt om å bygge flere studentboliger, men her viser SV at om man ønsker, da får man til å bygge flere studentboliger. Med hele 4000 studentboliger i sitt alternative statsbudsjett kan man ikke gjøre annet enn å juble!

Sosialistisk Venstreparti starter perioden med et sterkt Alternativt budsjett for studentene, og med et godt samarbeid med studentene håper vi på gjennomslag for #Studentkravet i løpet av stortingsperioden!

Sosialistisk Venstreparti sin prioriterte liste

  • Øke studiestøtten til 1,3 G, 286,6 mill. kr
  • Øke basisfinansiering og flytte utsalget av BOA-indikator til basis, 300 mill. kr
  • Bygge 4000 nye studentboliger, 103 mill. kr
  • Øke tildeling psykisk helse studenter, 15 mill. kr
  • 550 nye studieplasser, 35,46 mill. kr
Del dette