Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Jonas kommenterer – Arbeiderpartiets Alternativt Statsbudsjett

24.11.2017 (oppdatert 27.11.2017)

Jonas kommenterer – Arbeiderpartiets Alternativt Statsbudsjett

For en uke siden kom Arbeiderpartiet med sitt alternative statsbudsjett for 2018, og selv om enkelte deler av forslaget er vakker lesing, må vi komme tilbake med noen merknader.

For å starte med jubelen har Arbeiderpartiet tildelt 3000 nye studentboliger. Det er en trist boligsituasjon for norske studenter, og vi sa klart og tydelig ifra når regjeringen sitt forslag på 2200 ble fremmet, om at det ikke var godt nok. Da er det særlig positivt når det største partiet på Stortinget velger å prioritere Studentboliger i sitt første alternative statsbudsjett for året.

Arbeiderpartiet gjør som alle andre, de fortsetter opptrappingen mot 11 måneders studiestøtte, men jeg skulle gjerne også sett en økning i studiestøtten utenom den opptrappingen. Hvor er satsingen for å sikre en sikker økonomisk situasjon for studentene? Det er med en studiestøtte som sikrer heltidsstudenten, at vi også sikrer at alle har like rett til å fullføre utdanningen sin.

Jeg må også kommentere denne kjempesatsingen til Arbeiderpartiet om å tilføre 3000 nye studieplasser. Dette er ikke nødvendigvis noe å juble for, for hvor skal alle disse 3000 nye studieplassene? Og videre, hvor mange studenter vil de ulike institusjonene ta inn? Får vi 4000 flere studenter på campus som allerede er sprengt, som har for få lesesaler, som har for liten kantine, og som er så utdatert at det fort kunne blitt kategorisert som helsefarlig om du satt der for lenge?

Politikerne må slutte å se på studieplasser som noe som kan tildeles så lenge man har penger til det, for det er ikke så lett. Vi kommer i en situasjon hvor studentene velger å ikke være på campus fordi det er for fult, fordi de sliter med hodepine på bakgrunn av dårlig luft. Ønsker politikerne å øke med så drastisk mange studenter må de også sikre at alle rammene rundt tåler denne økingen.

Arbeiderpartiet har tatt kvalitetsmeldingen på alvor, de investerer 25 millioner for å bedre veiledning av studenter i høyere utdanning. Her ser jeg faglig mentorordning for alle som begynner i høyere utdanning. Det er slike tiltak som er med å sikre at flere fullfører utdanningen sin, men det er også med å sikre at flere føler seg tatt imot av utdanningsinstitusjonene.

Arbeiderpartiet øker også potten for å arbeide med studenters psykiske helse. 15 millioner ekstra vil kunne være med å realisere enda flere tiltak for å bedre de som har fått dårlig psykisk helse, men også forebyggende arbeid for å sikre at flere slipper å havne i den situasjonen.

Arbeiderpartiet sin prioriterte liste

  • Bygge 3000 nye studentboliger, 45,60 mill. kr
  • 3000 nye studieplasser, 150 mill. kr
  • Psykisk helsetilbud for studenter, 15 mill. kr
  • Bedre veiledning av studenter i høyere utdanning, 25 mill. kr
Del dette