Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Magert budsjettforlik for studenter

29.11.2017

Magert budsjettforlik for studenter

Foto: Skjermbilde, NRK.no
Foto: Skjermbilde, NRK.no

Budsjettforhandlingene er over, og nå har Venstre, KrF, Høyre og FrP blitt enig om et «budsjettforlik». Det er ikke et budsjettforlik å rope hurra for, men vi tar med oss enkelte positive elementer.

Studentene har to absolutte hovedkrav. En studiestøtte på 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og 3000 studentboliger tildelt over statsbudsjettet. Vi fikk dessverre ikke noe større økning på noen av disse områdene i budsjettforliket i år. Det vi derimot har fått er en enda større tildelingspott som kan brukes av samskipnader og studentorganisasjoner. Denne skal brukes til arbeid for studenters psykiske helse. Vi har også fått reversert kuttet, og til og med økt i forhold til fjoråret, tildelingen til gratis rettshjelp.

Jeg sitter med en litt kjip smak i munnen. Det er kjempebra at det satses på psykisk helse, men det er så ufattelig viktig å satse på studentboliger. Vi har hatt en helt ekstrem øking i antall studenter ved de ulike universitetene og høyskolene i Norge. Siden 2010 har vi fått 50 000 flere studenter i Norge. Og også i dette budsjettforliket øker regjeringen og samarbeidspartiene antall studieplasser, men de velger da ikke å øke antall studentboliger som skal bygges.

Jeg blir like trist ved studiestart når jeg hører om studenter som ikke finne sted å bo. De studentene som må bruke fadderuken på å gå på visninger istedenfor å bli kjent med de andre fadderbarna. De studentene som må gi opp drømmen om studiene sine fordi de ikke finner et sted å bo. De studentene som innser at de ikke har råd til å konkurrere i det private leiemarkedet fordi de ikke har vært så heldig å få en deltidsjobb.

Studentkravet er todelt, og det fordi disse to kravene henger sammen. Å bare øke studiestøtten uten en økt satsing på studentboliger gir det private leiemarkedet insentiver til å øke leieprisene, mens det å kun satse på studentboliger sikrer ikke at enhver student har økonomiske forutsetninger til å være heltidsstudent.

Samarbeidspartiene har kjempet frem at rettshjelp får tilbake støtten sin, pluss en ekstra 5 millioner de kan søke om. Dette vil være med å sikre at studenter kan få den rettshjelpen de fortjener, selv i de årene som student hvor man har litt ekstra trang økonomi.

Det har også kommet en endring som skaper uvisshet i høyere utdanningssektoren. Nemlig effektivitetskuttet har økt fra 0,5 til 0,7 prosent. Forskerforbundet har uttalt at dette vil gå ut over kvaliteten i høyere utdanning, og vi har aktivt spurt Universitets- og høyskolerådet om vi kan få tall som viser hvor disse kuttene treffer. Det er også foreslått 100 millioner ekstra i basisbevilgningen, men hvordan dette slår ut i forhold til det økte effektivitetskuttet er uvisst. Det føles litt som at samarbeidspartiene gir med den ene hånden, og tar med den andre.

Samarbeidspartiene og regjeringen har ikke innfridd forventningene eller håpene vi hadde til dem. Å fjerne kuttet til rettshjelpen og øke tildelingspotten til psykisk helse greier dessverre ikke å jevne ut det at de gir oss færre studentboliger, mindre øking i studiestøtten enn tidligere år på årets budsjettforlik.

Del dette