Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Jonas kommenterer – Senterpartiets alternative statsbudsjett

05.12.2017

Jonas kommenterer – Senterpartiets alternative statsbudsjett

Senterpartiet kom med sitt alternative statsbudsjett på torsdag forrige uke. Her finner vi flere mindre godsaker for studentene, men ikke den ene saken som gir oss noe å juble for.

Senterpartiet hadde litt skudd fra hoften i valgkampen, og jeg var litt ekstra spent på hva vi ville se i deres alternative statsbudsjett. Jeg hadde ingen grunn til å være veldig spent, her har Senterpartiet hørt på studentene, bare ikke gitt oss like mye som vi ser på som nødvendig.

Senterpartiet gir oss 200 nye studentboliger i sitt alternative statsbudsjett. Dette tilsier 2500 studentboliger, like mange som vi fikk i fjorårets statsbudsjett. Jeg skulle gjerne sett at Senterpartiet satset litt høyere, men 200 ekstra takker og bukker vi for. 200 ekstra boliger vil sikre at 200 færre studenter må stå i kø, det vil bare ta noen år før de 12 000 som stod i kø i høst slipper å oppleve det samme igjen.

Psykisk helse-tilbudet for studentene ser ut til å bli bedre, for nå har de aller fleste partiene fremmet å øke potten om tildeling til psykisk helse, og Senterpartiet velger å øke med 10 millioner! Det er slik satsing på tiltak som kan være forebyggende og rehabiliterende som vil være med å gjøre studiehverdagen bedre for alle!

Senterpartiet satser både på å øke basisfinansieringen, men også å tildele 1260 nye studieplasser. Begge disse vil gi høyskolene og universitetene mer penger, og sikrer god utdanning og fri forskning. Basisfinansiering har vært selve kjernen av høyere utdanningsinstitusjoner, og selv om vi ser på det som positivt med ulike konkurranseelement, vil alltid en økning i basisfinansieringen sikre bedre vilkår for alle.

Senterpartiet har gitt oss mange tiltak som vil være med å bedre studiehverdagen for både norske studenter og våre utdanningsinstitusjoner, men jeg savner den ene saken å juble for! 500 flere studentboliger, en skikkelig satsing på studiestøtten. Det er disse jeg savner fra Senterpartiets alternative statsbudsjett.

Senterpartiets viktigste prioriteringer i høyere utdanning

  • 150 mill. kr til basisfinansiering av universiteter og høyskoler
  • 125 mill. kr til nye studieplasser
  • 10 mill. kr til styrke det psykiske helsearbeidet for studenter
  • 12 mill. kr til å bygge 200 nye studentboliger
Del dette