Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2018 > Innstillingen er klar

15.12.2017

Innstillingen er klar

Nå nærmer deg seg slutten på statsbudsjettet for 2018. På tirsdag vedtok utdannings- og forskningskomiteen (UF-komiteen) sin innstilling til Stortinget. Her viser de hvordan de ulike partiene ønsker å fordele pengene i vår sektor, her har partiene mulighet å skriftlig si seg uenig med flertallet.

Jeg har dratt dere gjennom hvordan alle de ulike partiene ønsker å fordele statsbudsjettet for 2018, og nå har de hatt muligheten til å få sine forslag inn i innstillingen. De eneste reelle endringene som kommer som påvirker vår sektor, er det som det allerede er annonsert i budsjettforliket mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene Høyre og FrP.

Det har vært mye snakk om studentboliger her på bloggen, de aller fleste partiene har ønsket å tildele mer enn de 2200 studentboliger, noe som er 300 færre enn i fjor. Dette ble videre presisert i innstillingen at studentsamskipnadene har informert at de ikke tror de vil kunne bygge 3000 studentboliger under dagens kostnadsramme. Det har resultert i at følgende flertallsmerknad følger med innstillingen til Stortinget:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2018 med en vurdering av om kostnadsrammene og tilskuddssatsene er hensiktsmessige for å realisere tilstrekkelig antall nye studentboliger.

Jeg er kjempeglad for å se at flertallet har innstilt at de skal se på kostnadsrammen og tilskuddssatsen allerede i revidert. Vi kan ikke ha en situasjon hvor de reelle byggekostnadene er høyere enn det studentsamskipnadene får lov til å bruke, da er det flott å se at alle partiene tar ansvar og sier at dette skal sees på allerede i revidert statsbudsjett. Jeg har vært litt undret over ordet hensiktsmessige, og jeg og vi i studentbevegelsen forventer nå at Stortinget hever kostnadsrammen og øker tilskuddet, og sikrer at det bygges flere studentboliger gjennom studentsamskipnadene i Norge. Vi trenger en økning, ikke en lite gjennomtenkt forandring av dagens system.

Sosialistisk Venstreparti var eneste parti som åpnet for å øke kostnadsrammen nå, og de var også eneste parti som fremmet muligheten for å øke tilskuddsandelen til 50 % av kostnadsrammen! Selv om det ikke ser ut til at den vil få flertall i Stortinget er vi veldig takknemlig for at SV tar kampen for studentene.

Det kanskje gøyeste med å lese innstillingen fra utdannings- og forskningskomiteen er hvor flott språk de bruker om vår sektor. Hvor viktig høyere utdanning, og forskning er for fremtiden. Vi har kanskje ikke vært midtpunktet i valget, men det er så fantastisk motiverende å lese om hvorfor kunnskaps er viktig å satse på!

Dette er innstillingen, og nå gleder vi oss til debatten i Stortinget, tirsdag neste uke! Selv om jeg ikke forventer store endringer allerede nå, gleder jeg meg allerede.

Nå skal det snart vedtas! Vi forventer ikke at det skjer noen endringer nå før revidert budsjett, men nå vet vi at revidert statsbudsjett vil komme med viktige endringer for studentboligbygging i Norge!

Del dette