Du er her: Student.no > Blogg > Medlemslagene > Studentene påvirker!

05.02.2018

Studentene påvirker!

Hvordan kan vi påvirke best og mest mulig på vegne av våre studenter? Hvordan kan vi best mulig håndtere og følge opp vanskelige saker som seksuell trakassering?

NSO samlet Norges studentledere I helgen, og dette er blant spørsmålene som vi forsøkte å svare på. Vi hadde lobbyøvelser, snakket med universitetsledelsen og kommunen om hvordan vi kan være gode samarbeidspartnere.

FREDAG

Rektor ved UiA, Frank Reichert og studentleder, Kai Steffen snakket om hvordan de to har fått et godt og fruktbart forhold mellom student og rektor. «Ta plass, og vær bevisst hvem du representerer,» var tipset Kai Steffen gav de andre tillitsvalgte om hvordan studenter kunne få høyere anseelse av institusjonsledelsen. På UiA nyter både ledelse og studenter av de tette båndene mellom dem og samarbeider – det er en win-win-situasjon som flere burde ta innover seg. Samarbeid og inkludering av studentene lønner seg!

God valgkultur og studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ble også tema under samlingen.

LØRDAG

Vi startet dagen med omvisning og informasjon om UiA sin innovasjonssatsing i Grimstad; Mechatronics Innovation Lab, som fokuserer på eierskap mellom studenter, arbeidsliv og institusjonen. Undervisnings- og innovasjonsarealene var moderne og bidro til å motivere studentene på campus Grimstad.

I tillegg fikk vi innledning fra kommunen om hvordan de, sammen med universitetet, jobber for de samme målene og visjonene. Studentlederne fikk, etter dette, en caseoppgave hvor de skulle simulere påvirkningsarbeid med et fiktivt rektorteam som ble gjennomført i stor iver.

SØNDAG

På søndag stod kvalitetssikring og utdanning i fokus. Vi delte erfaringer om kvalitetsarbeid. 

Alt i alt var samlingen et fint møtested for både nye og gamle, og arbeidsutvalget sitter igjen med en motivasjon for resten av perioden!

 

Del dette