Du er her: Student.no > Blogg > Internasjonalt > Derfor trenger vi internasjonalisering!

21.03.2018 (oppdatert 26.03.2018)

Derfor trenger vi internasjonalisering!

Kine Nossen og Anne Helene Bakke (Foto: Peter Klasson, SiU)
Kine Nossen og Anne Helene Bakke (Foto: Peter Klasson, SiU)

Bodø var vertsby for Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og internasjonaliseringskonferansen 12.–15. mars. Byen viste seg fra sin aller beste side. Med strålende utsikt mot de forlokkende Bjørvasstindan, Saltstraumen, og ikke minst nordlys, var det duket for tre dager med diskusjon om fremtidens internasjonalisering av høyere utdanning. Tilstede var store deler av universitets- og høgskolesektoren som jobber med internasjonale spørsmål.

På programmet ble det satt opp en egen «studentstemme-bolk» der ulike studentorganisasjoner som jobber med internasjonale spørsmål ANSA, ESN, ISU, SAIH og NSO, ble stilt spørsmålet: «Hvordan kan internasjonale erfaringer bidra i utdanningene?» Anne Helene og Kine holdt en fem minutters presentasjon (i matchende antrekk) der vi frontet NSO sin politikk hvor viktig erfaringer med internasjonalkunnskap er i dagens samfunn, dette gjorde vi ved å ta utgangspunkt i et sitat fra Donald Trump …

The media is-really, the word, I think one of the greatest of all terms I’ve come up with – is fake. I guess other people have used it perhaps over the years, but I’ve never noticed it.

«Fake news», eller alternative fakta, er et begreper som har eksistert lenge, men blir stadig mer samfunnsrelevant. Google er en av verdens mest brukte søkemotorer for å finne fakta, men det er ikke lett som student i dagens samfunn å identifisere hva som er sann eller falsk «fakta». Gjennom dette sitatet belyste vi hvordan nettopp internasjonalisering av høyere utdanning kan bidra til dette gjennom å kunne kvalitetssikre og faktasjekke kunnskap på tvers av landegrenser.

Foto: Peter Klasson, SiU

Så, hvorfor internasjonalisering?

For det første er internasjonalisering viktig for å fortsatt sikre at folk har tillit til kunnskap som produseres ved høyere utdanningsinstitusjoner. Akademia er nødt til å drive internasjonal kunnskapsutvikling på tvers av landegrenser for at kunnskapen skal bli så god som mulig. Kunnskap oppstår som resultat av at man har bygget på den kunnskapen som andre har kommet frem til. Hvis vi har som mål at denne kunnskapen skal være åpen og fritt tilgjengelig, vil dette skape en grobunn for at flere kan ta del i den offentlige samtalen, globalt.

I en verden hvor både kulturelle grenser og landegrenser åpnes, er det også viktig at høyere utdanning har et internasjonalt perspektiv. Når kunnskapsutviklingen foregår globalt, og morgendagens arbeidstakere skal jobbe i en mer globalt orientert arbeidsmarked, er det viktig at man kan kommunisere på tvers av kulturelle grenser. Hvis vi sørger for at utdanningen vår er internasjonalt orientert ruster dette oss til en situasjon hvor vi kan fungere bedre sammen, uavhengig av bakgrunn.

Hva kan vi gjøre?

Derfor er det også svært viktig at vi tar godt imot de studentene som kommer til Norge. Altfor få internasjonale studenter blir inkludert i det faglige fellesskapet. Her har vi studenter et viktig ansvar for å inkludere dem. Det er viktig at internasjonale studenter føler seg inkludert både faglig og sosialt helt fra starten av.

Del dette