Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > Fikk med seg sektoren i Finnmark

07.06.2018 (oppdatert 08.06.2018)

Fikk med seg sektoren i Finnmark

Foto: Gunn Elin Bjørneboe, UiO. Mats, Anne Helene og Ida fra arbeidsutvalget på Samisk høgskole.
Foto: Gunn Elin Bjørneboe, UiO. Mats, Anne Helene og Ida fra arbeidsutvalget på Samisk høgskole.

Forrige mandag bar det nordover for NSO-delegasjonen til Universitets- og høgskolerådets (UHR) representantskapsmøte i Alta og Kautokeino. Én ting var rektorene spesielt enige med oss i; studentdemokratiene deres var sannelig gode ressurser, og de skulle jammen meg dra hjem for å samarbeide enda tettere sammen.

Dagen ble åpnet med innledning fra Rektor Gunvor Guttorm og joik fra både studenter og ansatte på Samisk høgskole. Så var vi i gang.

På dagsorden stod blant annet diskusjon om Open Access, ny organisering i sektoren, statsbudsjettkrav og «etterslep». I statsbudsjettdiskusjonen diskuterte man nemlig hvordan begrepet vi bruker kan virke lite beskrivende. Og hvordan vi kan revitalisere debatten. Bygningsmassen i høyere utdanning råtner bort. Alle var enige om at bygg, infrastruktur og oppussing er ekstremt viktig – særlig sett i sammenheng med at opptakstallene stiger hvert år som går, og det satses på å bygge nytt.

For oss var likevel saken vår, om studentdemokratienes kår, viktigst. I år har vi undersøkt, lest, regnet og utarbeidet en rapport om hvordan § 4-1 i Universitets- og høgskoleloven (UHL) håndheves ulikt fra institusjon til institusjon. Vi syns arbeidet har vært veldig givende og håper både studentdemokrati og rektorer over hele landet får bruk for den nye rapporten.

Foto: Hege Bolstad Pettersen, UHR. Anne Helene la frem funnene i rapporten for representantskapet.

Rektorene virket tydelig engasjert. Dag Rune Olsen, rektor ved Universitet i Bergen gikk blant annet rett til twitter for å invitere nyvalgt leder av Studentparlamentet UiB inn i egen ledergruppe etter å ha hørt gode erfaringer fra sektoren. Fra Trondheim, Ås og Østfold kom skryt om hvor konstruktive studentene var å ha med I både ledergrupper og dekanmøter. Deltakerne stilte også gode spørsmål om engasjement og rekruttering i studentbevegelsen. Rektor Johan Roppen fra Volda lovet også å ta opp saken om studenter I neste dekanmøte. Det lover meget godt for studentdemokratiene dersom lovnadene fra Samisk høgskole blir fulgt opp lokalt. Vi heier dere frem!

Seminaret

Dag nummer to kastet representantskapet seg over temaet trakassering og mobbing. #MeToo har ikke akkurat gått upasserte hen blant universitetene og høgskolene. Tvert imot. Statsråd Iselin Nybø åpnet dagen med en frustrasjon:

«Jeg blir så provosert når folk sier til meg de er lei #MeToo.» 

Fordi vi er ikke ferdig, selv om vi har identifisert mange uformelle og formelle systemer I sektoren. Nå skal utfordringene bli løsninger. «Vi har fortsatt en vei å gå,» konkluderte forsknings- og høyere utdanningsministeren i talen.

Ingrid Lund, forsker på mobbing fra UiA, illustrerte problematikken som en trapp. På nivå 1 finner vi iboende holdninger og verdier. Trappetrinn 2 mente hun var kunnskap, og på topp, kom handlinger. Verdier og kunnskap er det som danner handlingene våre.

Dagen ble avsluttet med en paneldebatt hvor vi utfordret sektoren. Alle var enige I at holdningsarbeid tok tid, men var fryktelig viktig. Ida fortalte om hvordan Arbeidstilsynet ikke selv kunne jobbe med formuleringene I UH-loven, som I utgangspunktet skal følge tilsyn med studentenes læringsmiljø. NSO vil fortsette å kjempe for at studentenes rett til et godt, og ikke bare et forsvarlig, læringsmiljø er ivaretatt I revideringen av UH-loven, med andre ord.

I panelet: F.V UiA, Anne Husebekk (UiT), Gunn Elin Bjørneboe/Mo (UiO), KHIO, Mari Sundli Tveit (NMBU), Mats (NSO). Ida bidro med innspill til panelet.

Alt i alt, nok et representantskapsmøte er gjennomført. Noen spørsmål er besvart, og flere er dukket opp.

Del dette