Du er her: Student.no > Blogg > NSO som organisasjon > Takk for i år!

28.06.2018 (oppdatert 29.06.2018)

Takk for i år!

Takk for oss!
Takk for oss!

Nok et år i studentbevegelsen er omme. Det kjennetegnes ved at nye tropper på, og nødvendigvis, at gamle takkes av. I dette tilfellet skal vi i AU 17/18 takke for oss.

Vi har i det siste merket det mer og mer. Det påtroppende arbeidsutvalget ringte på i Holbergs gate 1 fredag 15. juni. Ikke mange dagene senere syklet og reiste vi til Hvasser, og dermed var overgangen for neste AU igang. Og vår tid er rent ut.  

Vi sitter igjen med en god følelse; vi er litt slitne etter et hektisk år, litt usikre om vi vil bli husket i det hele tatt – og om ja: hvordan? Gjorde vi en god nok jobb? Men mest av alt er vi takknemlige.

Vi er takknemlige for at vi fikk være dine tillitsvalgte, og for at vi fikk lov til å låne organisasjonen et år.

Stafettpinnen skal nå gis videre, og vi har stor tro på at de neste vil ta arbeidet videre på en strålende måte.

Det er jo en dårlig skjult hemmelighet og mantra i NSO at det alltid er sittende AU som er VBAU; Verdens beste AU. Nå skal vi forsøke å runde av året med en liten refleksjon, takk og oppsummering.

Vi skulle jo egentlig gjort det som en revy, en klein snapchat, eller en podcast, men det får bli med dette blogginnlegget.

POLITIKKEN

Vi tok over NSO i et år som lenge var definert som et politisk limbo. Valget turet og gikk, men alt politikerne ville snakke om var brunost.

Vi trakk frem, som hovedsak I NRK-nyhetene i august, at over 12 000 studenter stod i kø for et sted å bo, men det nærmeste valgkampen kom akademia var da Slagsvold Vedum sa at sektoren var «jålete». Etter det, ventet vi på et statsbudsjett og en ny (les: utvidet) Regjering.

Statsbudsjettet var, som varslet, stramt. For første gang fikk ikke studentene en økning i antall studentboliger, og Mats kranglet med mediene om hva vi – og Høyre-FrP-Regjeringen – definerte som «flere studentboliger». Man sier jo stadig mye vil ha mer, og studentene blir bare flere og flere – søknads- og opptakstallene øker hver eneste år. Og studentboligene? De henger etter.

Etter valget slo #MeToo virkelig til. Vi hadde fra før av sett #JegHarOpplevd-trenden, men denne var ikke i nærheten av utviklingen som skjedde momentant, i hele verden, da filmmogulen Weinstein ble anklaget for å trakassert kvinner I årevis. Det spredde seg fra filmverden, til politikk, til musikkbransjen – også akademia fikk gjennomgå. Historiene har vært grusomme, men det vi ser nå gir oss håp om at noe er på vei – en forbedring, bedre oppfølging, mer sikkerhet og nye systemer. En skal ikke måtte tåle så meget, heller ikke i akademia.

Høstkonferansen ble avholdt, og tema for årets var et lite oppgjør med NSOs egen politikk. Vi stilte kritiske spørsmål ved oss selv, våre prinsipper og prøvde å utfordre organisasjonen. Men selv om Civita prøver seg på notat om skolepenger, er politikken vår fortsatt stående som soleklar – utdanning er en rettighet, og skal være gratis. Så får vi se hvordan det nye prinsipprogrammet adresserer denne politikken ved neste landsmøte.

UTVIDET REGJERING

Da Regjeringen trådte på, kom Jeløya-erklæringen. I Moss hadde de slått fast mye god, noe dårlig og noe lite ambisiøs politikk – slik som regjeringsplattformer ofte pleier å være. Kunnskapsdepartementet ble delt, og Iselin Nybø (V) viste seg å være den nye studentministeren. Statsråden fra Venstre har hatt turbulent start med ord som «foretaksmodell» i regjeringsplattformen, men vi venter fortsatt spent på å se hvordan departementet vil bli farget av hennes ambisjoner, mål og visjoner for sektoren.

På nyåret startet vi også likesågodt en egen podkast. Og det har vært givende for oss å lære mer om tema som: Regjeringens plattform, likestilling i akademia, mangfold, den nye ministeren, vår nye leder og hans AU, og ikke minst, flyktninger.

Samtidig har vi fått gjennomslag for mye god politikk i år. Det er vi stolte av å ha fått til – og vi er like sikre som det politikerne sier fra Stortingssalen; at dette ikke hadde skjedd uten hjelp fra NSO.

UH-loven skal nå revideres, eksamens- og klagerettighetene til studenter er styrket, kostnadsrammen og tilskuddet for studentboliger er øket, mentorordning er nå på vei til å bli innfaset og studentombud er vedtatt lovfestet.

NSO VIRKER

Vi tror det nytter. Studentbevegelsen får stadig kritikk for å være illegitim, og lite nyttig. Det alltid på sin plass med konstruktiv kritikk – og særlig en organisasjon som har for ansvar å fronte interessene til 30 studentdemokratier I Norges land, som igjen representerer disse 230 000 studentene man snakker om.

Men vi mener kritikken som kommer frem må bygge på fakta og realistiske mål. Studentene og studentmediene har rett på å kritisere sine tillitspersoner og organisasjonen, men vi står likevel foran dere og vil påstå det nytter. NSO gjør en forskjell.

Det er ikke en luksusorganisasjon uten fotfeste. Den består, for det meste, av tillitsvalgte som på frivillig basis legger ned sabla mye tid for å gjøre studiehverdagen litt bedre og litt tryggere. Med unntak av disse er det seks tillitsvalgte som får en relativt edruelig lønn, men som jobber nærmere 170 % i noen uker av året, og normalt langt over 100 % I gjennomsnitt, og et kontor som er værende, år etter år, som også får rettigheter som hjemlet i arbeidsmiljøloven. Vi syns det er en liten pris å betale for studentrepresentasjon på nasjonalt nivå.

Vi er IKKE ufeilbarlige. Vårt AU har sikkert gjort mange feil, men vi håper likevel dere vil huske oss for det vi har fått til, det vi har gjort sammen og den organisasjonen vi sammen styrer.

 

Takk for oss!

Med en noe tårevåt, avtroppende hilsen: 

Mats, Ida, Jonas, Kine og Anne Helene (og Jone – på en måte)

Del dette