Du er her: Student.no > Blogg > Læringsmiljø > Nå kan vi forvente en tryggere studiehverdag!

30.08.2018 (oppdatert 31.08.2018)

Nå kan vi forvente en tryggere studiehverdag!

-Regjeringen leverer til gangs, og norske studenter kan forvente en tryggere studiehverdag i tiden fremover.

Onsdag 29. august var det glede og jubel på kontoret! Et høringsbrev der regjeringen foreslår ikke bare ett gjennomslag, men flere gode tiltak for å gjøre studietiden tryggere for studenter ble sendt ut.

Forslaget inneholdt endringer i Universitets- og høgskoleloven som pålegger norske høyere utdanningsinstitusjoner å ha studentombud som skal bistå studenter i saker som er knyttet til deres studiesituasjon. De understreker i tillegg ombudets uavhengighet samt friheten institusjonene har til å formatere mandatet etter behov. Studentombudene har bevist at de har en svært viktig rolle i å sikre at studentene får ivaretatt sine rettigheter ved utdanningsinstitusjonene.

Regjeringen legger også til forslag som skal forhindre og forebygge seksuell trakassering blant studenter og blant ansatte. Vi mener loven med dette forslaget vil tydeliggjøre institusjonenes ansvar i slike saker!

Sist men ikke minst legger de frem forslag som utdyper retten til tilrettelegging og universell utforming hos studenter med både fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser samt andre særskilte behov, noe som underbygger NSOs prinsipp om lik rett til utdanning.

Studentenes rettigheter og trygghet har i lang tid vært viktig for Norsk studentorganisasjon, og regjeringen viser oss med dette at de tar studentenes trygghet på alvor og at vi som gruppe er viktig for dem. At vi nå får gjennomslag for noe vi har vært bekymret over i lang tid er et resultat av et svært godt arbeid som er lagt ned også fra tidligere tillitsvalgte i organisasjonen.

Regjeringen har med dette skapt et svært godt utgangspunkt for at læringsmiljøet til norske studenter blir bedre. Vi i NSO er klare til å fortsette kampen for et bedre læringsmiljø og sterkere rettigheter for studentene.

Del dette