Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2019 > Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre

10.10.2018

Regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre

FamI fjor skrev Jonas at budsjettet for 2018 ikke var krise, men fortsatt ikke bra nok. I år tenker jeg mye av det samme, men regjeringen har allikevel klart å lage en liten krise.

Studiestøtten

Som forventet fortsetter opptrappingen til 11 måneders studiestøtte. Her holder regjeringen seg til planen et enstemmig storting har vedtatt og det er vi veldig fornøyde med. Økonomien til studentene blir derimot uendret de resterende 10 månedene. Regjeringen foreslår å øke studiestøtten med prisveksten på 1,8 % som gjør at kjøpekraften til studentene forblir slik som i dag. Vi vil fortsette å se en dyster statistikk med kredittkortgjeld, forbrukslån og arbeid som går på bekostning av studiene.

Som meldt i forrige statsbudsjett kom også endringer i omgjøring av studielånet til stipend, konverteringsordningen. I dag kan inntill 40 % av studielånet bli omgjort til stipend hvis man har avlagt like mange studiepoeng som en har fått støtte til å ta. Får du støtte for en fulltidsutdanning må du med andre ord ta minst 60 studiepoeng per undervisningsår for å oppnå den maksimale omgjøringen. Regjeringen foreslår i år at opptil 25 prosent av støtten skal kunne gjøres om slik som i dag, også vil ikke de resterende 15 prosentene kunne gjøres om før etter at studenten har avlagt en grad. Det betyr at hvis du avlegger studiepoeng som ikke går inn som en del av graden din har du kun anledning til å få omgjort 25 prosent av det til stipend, og blir sittende med resten som lån.

Opptrappingsplanen til 11 måneder studiestøtte blekner når vi samtidig får kutt på andre deler av støtteordningen. Allerede har Solberg-regjeringen gjort innsparinger med endringer i reisestipend og rentepåslag, og nå kutter de i stipend Vi er enige om at vi må finne gode løsninger på at mange studenter ikke fullfører utdanningene sine, men samtidig kan vi ikke straffe de studentene som velger feil eller ønsker å heve kompetansen sin med emner utenfor graden sin. Dette forslaget vil gjøre høyere utdanning mindre fleksibelt og tar ikke de reelle utfordringene i studiehverdagen på alvor.

Studentboliger

Regjeringen har for 2019 forslått en tildeling på 2200 studentboliger. Dette er det samme tildelingstallet som i fjor, og vi reagerer på at regjeringen har kalt 2017 satsingen på 2500 studentboliger for et engangstilfelle. Hvis dette stemmer er det veldig synd for studentene. Ved studiestart i år stod over 10 000 studenter i studentboligkø. Da trenger vi at regjeringen og norske politikere tildeler nok midler til samskipnadene. Norske politikere har i flere år satset på flere studieplasser, og det er bra, men da må de andre tiltakene følge etter.

Det regjeringen skal ha skryt for er at de viderefører både rammen for kostnaden til studentboligene og tilskuddene studentsamskipnadene får per hybelenhet fra revidert statsbudsjett 2018. Her er NSO og regjeringen enige, det har vært en veldig stor utfordring for studentsamskipnadene å bygge med den rammen som var tidligere. De har også justert rammen med årlig prisvekst, slik at studentboligbyggingen kan bli mer forutsigbar for samskipnadene.

The road ahead

Nå skal vi inn i høringer både i finanskomiteen og utdannings- og forskningskomiteen med en klar tale til stortingsflertallet om å avvise dette forslaget fra regjeringen. Det vi trenger er økonomisk rom til å prioritere studiene, det vi ikke trenger er mer pisk og mer gjeld. Allerede har representanter fra SP og SV gått ut i media mot den nye konverteringsordningen. Vi venter spent på hva alle de ulike partiene sier i sine alternative statsbudsjetter.

Kan vi slippe endringer i konverteringsordningen, få reell økning av studiestøtten som øker kjøpekraften til studentene og faktisk få en økning i antall studentboliger?

Svarene på alt dette får du her. Jeg skal ta deg gjennom de alternative budsjettene, det endelige vedtaket og alt annet av interesse i statsbudsjettperioden. Stay tuned!

Del dette