Du er her: Student.no > Blogg > Høstkonferansen > Hvorfor skulle vi bry oss?

31.10.2018 (oppdatert 29.11.2018)

Hvorfor skulle vi bry oss?

Fredag 26. oktober samlet store deler av Norges mest engasjerte studenter seg på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika. Ulikt andre arrangementer i regi av Norsk Studentorganisasjon var dette en samling der vi skulle lytte og lære om tema som vi ikke bryr oss særlig om til vanlig og som ikke er gjenspeilet i vår politikk. Målet var å bli utfordret på vår egen politikk, utvide konteksten vi utfører politikk innenfor samt lære hvordan disse temaene påvirker oss som studenter. Vi stilte innlederne spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss?” og lyttet til deres overbevisning med både åpenhet og kritiske blikk.

Det har vært en spennende helg med gode innledere og stort engasjement blant deltakerne. Ekstremt gode spørsmål og imponerende refleksjoner var Arbeidsutvalgets observasjon, og det var gjentakende gode tilbakemeldinger fra fornøyde og imponerte innledere. Vi ønsker å understreke hvor godt dere som deltakere tok innlederne imot, og hvordan deres kunnskaper og engasjement gjorde slik at vi fikk meldinger fra kommunikasjonsrådgiveren til Jan Tore Sanner om at vi måtte avbryte, men det var umulig da han fortsatte å besvare 8 spørsmål flere enn planlagt. Dette er hvorfor det er gøy å arrangere seminar og konferanser, og vi vil takke dere for den innsatsen dere har lagt ned i helgen.

 

Jan Tore Sanner (Kunnskaps- og integreringsminister) besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om grunnskole og videregående opplæring?”. Han trakk deltakerne gjennom tiltak som var igangsatt av regjeringen, planer som lå for døren og spant det sammen til en beskrivelse av sammenhengene og overgangen fra grunnskole til VGS og videre til høyere utdanning og etter- og videreutdanning.

 

Truls Gulowsen (Leder for Greenpeace) besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om miljø?”. Med et brennende engasjement forklarte han hvordan alle har et ansvar i å redusere forbruk og utslipp, samt at alle har et ansvar når det kommer til å sette saken på dagsorden.

 

Hilde Restad (Førsteamanuensis ved Bjørknes) besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om amerikansk politikk?”. Hun dro oss inn i de politiske splittelsene vi ser i dag mellom demokrater og republikanere, og kom med forklaringer om hvordan dette kan påvirke resten av verden. Trump var i fokus med sin retorikk og handlinger, og hvilke konsekvenser dette kan få.

 

Beathe Øgård (Leder av SAIH) og Jose Saballos (direktør ved Urucan universitetet i Nicaragua) besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om avkolonisering av akademia?”. Som den største pågående saken for SAIH fikk vi et innblikk i hva de mente med avkolonisering av akademia og hvorfor SAIH mener det er et problem som må løses. Jose snakket om de erfaringene han har fra Nicaragua, og hvordan koloniseringen påvirker dem og verdenskunnskapen.

 

 

 

 

 

 

Luca Dalen Espeseth (rådgiver for kjønnsmangfold i FRI – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om mangfold?”. Med stikk til vår egen politikk og realitetsorienteringer omkring livet som transperson forklarte han viktigheten ved å inkludere og skape åpenhet. Vi fikk svar på enkelte tiltak vi kunne gjøre lokalt, samt oppfordring til å samarbeide med organisasjoner der minoriteter er tilknyttet.

 

Rode Margrete Hegstad (Leder for LNU – landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner) besvarte spørsmålet “hvor uttrykker ungdom sitt engasjement i 2018?”. Hun ga en forklaring av hva LNU som paraplyorganisasjon for blant annet NSO jobbet med, samt forklarte lobbyisme fra ungdomsperspektivet og hvordan man i mange situasjoner blir behandlet negativt og snakket nedlatende til. Hun besvarte hvilke saker LNU jobber med, og at ungdom verken er late, uengasjerte eller radikale – som de ofte blir omtalt som.

 

Valgkomiteen i NSO besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om rekruttering og valg?”. Gjennom foredrag og work shop ga de deltakerne innsikt i hvordan det er å stille til valg i organisasjonen, hvilke verv man kan stille til samt hvor snille valgkomiteen er med de som stiller og de som ikke stiller. De melder “jippi-stemning” uansett!

 

Arbeidsutvalget i NSO besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om konverteringsordningen?”. De ga innsikt i reaksjonene i etterkant av Statsbudsjettet, samt fortalte om kampanjen vi kjører med en rekke andre organisasjoner for å si til regjeringen at forslaget de har kommet med ikke er aktuelt for studentmassen. Besøk https://bevarstipendet.no/ for mer info.

 

Arild Knutsen (Leder for FHN – foreningen for nasjonal narkotikapolitikk) besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om ruspolitikk?”. Med et høyt energinivå og historier fra sitt og andres liv ga han et innblikk i narkotikas politiske historie i Norge og utenlands. 
Han problematiserte delegalisering av rusmidler som et politisk tiltak, og beskrev hvordan denne praksisen påvirker rusmisbrukere og systemet i sin helhet.

 

Johannes Bergh (valgforsker ved institutt for samfunnsforskning) besvarte spørsmålet “hva bryr unge seg om ved valg?”. Gjennom statistikk og grafer trakk han oss gjennom data som viser hva unge stemmer, hvilke saker de rapporterer som de viktigste og hvordan resultater ved valg blir sett opp i mot hva de unge stemmer.

 

Colm O’Halloran (USI – den nasjonale studentorganisasjonen i Irland) besvarte spørsmålet “hva er egentlig studentpolitikk?”. Gjennom sakene homofilt ekteskap, abort og boligsituasjonen i Irland fortalte han hvordan den irske studentorganisasjonen har jobbet med disse sakene som direkte omhandler studenter, men også store deler av den resterende befolkningen. Deres studentpolitiske arbeid skiller seg fra vår på mange saker, og vi fikk innblikk i en annen måte en studentorganisasjon kan jobbe på.

 

Hélène Mariaud (ESU – den europeiske studentunion) besvarte spørsmålet “hvordan skal vi forholde oss til usynlige barrierer i organisasjonslivet?”. Gjennom foredrag, begrepsforklaringer og work shop ble vi utfordret på privilegier, definisjoner og barrierer i vår egen organisasjon og ved oss selv. Et forsøk på å utfordre også oss i å bli en mer åpen og inkluderende organisasjon der vi slår ned på diskriminering, utestengelse og trakassering, og fremmer de som trenger et ekstra dytt.

 

Iyad el-Baghdadi (forfatter, menneskerettighetsforkjemper og selvutnevnt “liberalislamist”) besvarte spørsmålet “hvorfor skal vi bry oss om ekstremisme og fremmedgjøring?”. Med sin twitterkonto i bakgrunnen i stedet for power point ble vi dratt gjennom hans tanker og refleksjoner rundt ekstremisme – hvordan det oppstår og hvordan det sprer seg. Hans forferdelige historier fra eget liv og bekymring rundt samfunnets utvikling sto sterkt i publikum.

 

Vi ønsker å takke for helgen, og ser frem til neste gang vi samles. Håper denne helgen satte i gang noen tankeprosesser, og at vi jobber med å utfordre det vi mener til en hver tid.

 

Del dette