Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2019 > Fam kommenterer – SVs alternative statsbudsjett 2019

07.11.2018 (oppdatert 28.11.2018)

Fam kommenterer – SVs alternative statsbudsjett 2019

Skulle tro at Sosialistisk Venstreparti (SV) har tatt seg en liten tur innom studentenes hverdag og sett hvor skoen trykker, det ser i hvert fall slik ut i dag. SV legger opp til en større satsing på både studiestøtten og studentboliger, fjerner regjeringens stipendkutt, øker studentrabatt på tog og vil i tillegg bidra til å bedre studentenes tannhelse.

I dag har SV lagt frem sitt alternative statsbudsjett for 2019. Det er flere punkter studentene kan se på med et bredt smil om munnen i dette budsjettet. SV ønsker å øke studentenes basisstøtte til 125 948 kroner undervisningsåret 2019-2020 (1,3 ganger grunnbeløpet i folketrygden), som betyr at studentene ville fått en basisstøtte på 11 450 kroner i måneden. I og med at mange studenter jobber mye ved siden av studiene, tar i bruk kredittkort eller får støtte hjemmefra, er dette en viktig satsing for å sikre reelle like muligheter til høyere utdanning for alle. NSO mener at studiestøtten må opp til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, men mener dette er riktig vei å gå for å nå dette målet.

For å bedre studentøkonomien har SV i tillegg foreslått å finansiere 50 % rabatt på NSB sine billetter. Dette er positivt både for studentene og for miljøet. Studenter er blant de mest miljøvennlige og er prisgitt gode ordninger for å ha råd til å velge tog fremfor blant annet fly når vi skal hjem til jul og i hverdagen.

SV har også foreslått 3000 studentboliger, 800 flere enn regjeringen. Vi har sett over en lengre periode at studenttallet har økt raskere enn studentsamskipnadene har klart å bygge studentboliger. Derfor er dette en viktig politisk satsing. Studentboliger er uten tvil et av de viktigste utdanningspolitiske verktøyene for å sikre at studenter faktisk kan bruke tiden sin på studiene. Studentboliger er ikke bare et gode for den enkelte student, men også for samfunnet. Studentboliger er med på å presse prisene på det private leiemarkedet ned, slik at flere studenter har anledning til å bruke studiestøtten på noe annet enn husleien.

I skrivende stund har flere tusen personer signert studentenes opprop mot stipendkuttet som regjeringen har foreslått. Vi er veldig glade for at SV er enige med NSO og ønsker reversere dette firkantede kuttet. Utdanning skal ikke være for de få, men for de mange. At studenter har muligheten til å skreddersy egne kompetanseløp som går på siden av den vanlige gradsstrukturen er et gode for både enkeltindividet og samfunnet. SV er på lag med studentene, og ønsker ikke å straffe de som tenker utenfor boksen.

De har også lagt inn en viktig økning i basisfinansieringen til utdanningsinstitusjonene i Norge. Dette sikrer forutsigbare rammer og stabilitet for institusjonene, slik at de kan løse oppdraget sitt og utfordringene sine strategisk på lang sikt, og på kort sikt. Større grunnbevilgning sikrer handlingsrom og dermed institusjonell autonomi.

I tillegg har SV foreslått en tannhelsereform som går ut på at alle under 20 år skal ha rett på gratis tannhelse, og at prisen gradvis skal øke frem til fylte 30. Dette vil virke positivt på studenter, som allerede har en stram lommebok. I studentenes helse- og trivselsundersøkelse oppgir 36 % av studentene at de har vært hos tannlegen det siste året, og kun 27 % oppgir å gå til tannlegen årlig eller oftere. Det er på tide at norske myndigheter at personers tenner faktisk er en del av kroppen, her er det fantastisk å se at SV går i bresjen.  Det skal ikke være størrelsen på pengesekken som avgjør om du kan ta vare på tennene dine.

Dette et godt budsjett for studentene som ville gitt oss muligheten til å gjøre nettopp det vi er kommet til akademia for; å studere.

Sosialistiske venstreparti (SV) sin prioriterte liste:

  • Øke studiestøtten til 1,3G, 132 mill. kr
  • Økt basisfinansiering av høyere utdanning, 200 mill. kr
  • Gå i mot regjeringens stipendkutt, 255 mill. kr
  • 3000 studentboliger, 54 mill. kr
  • Starte tannhelsereform: Gratis tannlege for dem under 20 år, deretter gradvis økning i pris opp til 30 år, 1,6 milliarder kr.
  • Pålegge 50 pst studentrabatt på NSB enkeltbilletter og 30-dagersbilletter, 200 mill. kr
Del dette