Du er her: Student.no > Blogg > Statsbudsjett 2019 > Fam kommenterer – KrFs alternative statsbudsjett 2019

09.11.2018 (oppdatert 28.11.2018)

Fam kommenterer – KrFs alternative statsbudsjett 2019

Kristelig Folkeparti (KrF) legger frem et alternativt budsjett uten satsing på studentene. At budsjettet er annerledes enn det regjeringen har presentert er det ingen tvil om, men søker du etter høyere utdanning, student, studiestøtte eller studielån vil du som student ikke finne noe av særlig interesse. Det er spesielt skuffende at KrF følger i regjeringens spor når det gjelder stipendkuttet. Det vil ikke vil premiere noen, kun straffe de som ikke passer inn i den usynlige firkantede boksen.

I dag har KrF lagt frem sitt alternative statsbudsjett for 2019. KrF har valgt å ikke prioritere studentene i 2019. I sitt dokument over satsingene til KrF i dette budsjettet finner vi 10 A4 sider med over 200 satsingpunkter, men ikke en eneste satsing på studenter.

Verken studiestøtten til studentene, eller studentboliger er nevnt i dokumentet. For et år siden gikk KrF til valg på at studiestøtten fra Statens Lånekasse for utdanning må økes til et beløp tilsvarende 1,5G per år. I år er 1,5G tilsvarende 145 000 kroner, som betyr at KrF har lovet studentene 28 900 kroner mer i studiestøtte årlig. Dette er det samme kravet som NSO har til politikerne, men hvordan KrF skal kunne holde løftet sitt uten å begynne opptrappingen er vanskelig å forstå. I tillegg har KrF lovet velgerne enn økning i studentboligbyggingen til 3000 årlig, som heller ikke er til stedet i alternativet.

I høst har KrF, med blant annet Knut Arild Hareide i spissen, startet en debatt om tilrettelegging for studenter med barn. KrFs eget bidrag inn i budsjettet for å gjøre det enklere for studenter å ha og få barn i studietiden er en økning av barnetrygden. Dette vil være med på å bidra til en bedre hverdag for barna og foreldrene, men når situasjonen allerede er så vanskelig for mange studenter med barn kan vi ikke se dette som en satsing på denne gruppen. KrF vil at studiestøtten til studenter med små barn skal utvides til 12 måneder. 11 måneder studiestøtte til alle tar over 4 år å gjennomføre, når skal KrF da begynne med sine satsinger?

Takk for at dere ønsker bedre vilkår for studenter med barn, takk for at dere løfter denne gruppen opp i den offentlige debatten, men dette er ikke et budsjett som speiler lovordene fra flere KrF-politikere.

KrF har lenge vært opptatt av lærertetthet og fikk gjennomslag for lærernorm i fjor. Det er da merkelig at de gjør det vanskeligere for de som ønsker å bli lærer og for de som kanskje finner ut i løpet av studiene at de vil bytte til lærerutdanning. Pedagogstudentene har gitt tydelig beskjed om at kuttet i stipend er dårlig politikk for flere lærere. Det samme sier sykepleierstudentene og jeg lurer på om KrF ikke lenger er like opptatt av lærertetthet og sykepleiermangel.

KrF har også utmerket seg som et parti som er opptatt av at vi skal ha plass til alle. Hvorfor lytter de da ikke når unge funksjonshemmede sier at stipendendringen vil gjøre det vanskeligere for deres medlemmer å være eller å bli student?

Vi er mange som er veldig bekymret for hvilke konsekvenser endringene i stipend vil ha. Vi skulle ønske at KrF delte vår bekymring. Det vi er sikre på er at dette alternative budsjettet ikke tar det ansvaret vi skulle ønske de tok. I det store og hele viser dette alternative statsbudsjettet at de ikke ønsker å sette i gang arbeidet for å gi studentene en tryggere økonomi, både i og etter utdanningen, selv om de har lovet det under valget for kun ett år siden.

Vi har kjempet sammen med KrF før, blant annet når det gjelder skolepenger, vi skulle ønske de sto sammen med oss i denne saken også. Det er ingen skam å snu.

 

Del dette