Du er her: Student.no > Blogg > #Famomstatsbudsjett > Et mål er nådd og nå bretter vi opp ermene på nytt!

10.10.2019

Et mål er nådd og nå bretter vi opp ermene på nytt!

Etter årets statsbudsjett bør alle studenter stoppe opp i et par sekunder å glede seg over det arbeidet som er lagt ned i flere tiår for å styrke studenters økonomi. Nå er vi i mål med en av delene, nemlig lengden. Studenter vil nå få studiestøtte alle de elleve månedene vi er studenter. 

Studiestøtte

Når feiringen har dempet seg litt kan vi også nyansere bildet litt. I fjor kom sjokket for mange at studentene ble brukt som en salderingspost og at regjeringen ga med den ene hånden og tok med den andre. Likevel er det viktig for oss å presisere at 11 måneders studiestøtte har vært prioriteringen. De kuttene som har kommet underveis i opptrappingsplanen har vi vel i mente, og det er selvfølgelig kjedelig at vi ikke har fått beholde resten av ordningen vår slik den en gang var. Når det er sagt skal ikke dette stå i veien for den store seieren som har kommet. Det første som skal reverseres er konverteringsordningen, ikke en eneste prosent av stipendet skal knyttes til en grad. 

Nå skal vi se fremover og har store forventninger til alle partiene på Stortinget om at vi sammen skal løfte studentøkonomien ytterligere. NSO har vedtatt at studiestøtten skal knyttes til grunnbeløpet i folketrygden for å sikre forutsigbarhet og i tillegg gange grunnbeløpet med 1,5. Det som mange kanskje glemmer er at selv stortinget har vedtatt at studiestøtten skal økes, ikke bare i lengden, men også mengden. 

Studentbolig

Regjeringen leverer på samme nivå som tidligere i perioden, tilskudd til 2200 studentboliger og prisjustering av kostnadsrammen og tilskuddet. Det er gode nyheter. Det som ikke er like flott er at vi i 2017 så at tiden hadde løpt fra den gjeldende regelverket. Det har rett og slett vært store endringer både i samfunnet generelt og med boligbygging spesielt at dagens regelverk ikke holder tritt. 

Heldigvis var regjeringen ganske fremtidsrettet i fjor og satte ned et utvalg som skulle gi råd til hvordan vi kan få et regelverk og et system som gjør det enklere å bygge studentboliger. For NSO kunne vi nesten si at vi var 110 prosent enig med forslagene som kom, med flere av disse gjennomført ville bygging av 3000 studentboliger kunne være mer enn vår våte drøm. Dessverre har ikke regjeringen gitt noe lyd fra seg som skulle tilsi at et eneste av de foreslåtte tiltakene bli forsøkt, hvis vi ser bort ifra å prisjustere tilskuddsordningen som regjeringen begynte med før rapporten ble lagt frem. 

Fra forslag til vedtak

Nå vil skal vi inn i møter med partiene på stortinget og på høring hos komiteene på stortinget med klar tale til politikerne om at nå skal startskuddet gå for å løfte studiestøtten i hver eneste av de elleve månedene. 

For første gang på seks år har Norge igjen en flertallsregjering, det gjør at vi ikke kan forvente noen større justeringer i årets forslag før det skal vedtas mot slutten av året. 

Før det endelige vedtaket fra Stortinget kommer vil alle partiene i opposisjon levere sine alternative budsjetter. Der skriver de sitt «drømmebudsjett», og kanskje oppfyller de i enda større grad NSO sine statsbudsjettkrav enn regjeringens forslag gjør.

Del dette