Du er her: Student.no > Blogg > #Famomstatsbudsjett > Fam kommenterer – APs alternative statsbudsjett 2020

13.11.2019 (oppdatert 03.12.2019)

Fam kommenterer – APs alternative statsbudsjett 2020

Den første snøen har så vidt fått lagt seg, og blitt skylt bort igjen, og med det har også det første alternative statsbudsjettet blitt lansert. Først ut er Arbeiderpartiet: her er det mye bra å ta i, men samtidig skulle vi selvfølgelig sett at landets største parti gav studentene et litt større håp om en tryggere økonomi. 

For å begynne med det som gleder aller mest. Arbeiderpartiet er enig med regjeringen om å fullføre 11 måneders studiestøtte. Når sant skal sies hadde vi ikke forventet noe annet av noen partier på stortinget, men det er fortsatt en glede å vite at også Arbeiderpartiet ser behovet for en større økonomisk trygghet for studentene. 

For NSOs del er studiestøtten den viktigste prioriteringen. Som jeg skrev i kommentaren til statsbudsjettet så har vi nå nådd et viktig mål og bretter opp ermene for å sikre det neste. Der forventer vi å også få med oss Arbeiderpartiet på laget for en økt studiestøtte, selv om det ikke kommer tydelig frem i dette alternative budsjettet. Også er det selvfølgelig skuffende at Arbeiderpartiet ikke fortsetter å reversere stipendkuttet regjeringen innførte i fjor. Er det slik at Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik nå støtter denne måten å konvertere studielånet til stipend på? 

Når det kommer til studentboliger legger Arbeiderpartiet inn 800 flere studentboliger og viser samtidig at de ser det samme som NSO gjør. Det er 3000 studentboliger årlig det er behov for, så må vi nå finne ut hvordan alle boligene skal bli bygd. Arbeiderpartiet legger seg på samme linje som regjeringen med at vi skal ha grønne studentboliger, jeg håper personlig noen studentsamskipnader gjør opprør og maler de røde eller blå. 

Av andre ting Arbeiderpartiet foreslår er det flere ting ville betydd mye for flere studenter. Både bevilgning av 20 millioner til bedre veiledning og oppfølging av studenter, som er tiltenkt å være en oppfølging av Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. De bevilger også 20 millioner, i tillegg til de 15 millionene regjeringen har bevilget, til psykisk helsetilbud for studenter. Når institusjonene i større grad begynner å søke sammen med studentsamskipnadene vil det være et større behov for ytterligere midler i denne posten. 

Slik jeg ser dette budsjettet, er det lite som skiller seg fra regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette budsjettet mangler en retning, hvordan er det Arbeiderpartiet ønsker å satse på studentene fremover? Søkbare potter i budsjettet er vel og bra, men det er en enkel løsning på en vanskelig problemstilling. 

Arbeiderpartiets prioriterte liste:

  • 3000 nye studieplasser, 164 millioner
  • Bedre veiledning og oppfølging av studenter, 20 millioner
  • Klimaforskning – nye program i NFR, 15 millioner
  • Psykisk helsetilbud for studenter, 20 millioner
  • 3000 nye grønne studentboliger, 56 millioner
Del dette