Skip to main content

Vi er
studentstemmen

Studentpolitikk

Vi sørger for at Norges studenter blir hørt, og får studiehverdagen og rettighetene man trenger. Gjennom å påvirke politikere, mediene og samfunnet jobber vi for at du som student skal føle deg representert.

Ledige verv

Det er mange spennende verv du kan stille til, både i NSOs egne organer, og i eksterne utvalg hvor studentene er representert. Som student ved en institusjon som er medlemslag av NSO, er du valgbar til alle vervene i NSO. De eksterne utvalgene kan samtlige studenter stille til. Gjennom å stille til et verv får du mulighet til å påvirke beslutninger på nasjonalt nivå. 

Dokumenter

Her vil du finne den aktuelle politikken til NSO. Her finner du poltikk som omfatter studenter, deres livssituasjon, deres krav til utdanningen og internasjonalt ansvar. I tillegg vil du finne vedtekter og andre bestemmende dokumenter som er vedtatt for NSO som organisasjon

Medlemslag

Her finner du en oversikt over medlemslagene i Norsk studentorganisasjon. NSO har medlemslag på både statlige og private høyere utdanningsinstitusjoner. Det øverste studentorganet ved alle høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om medlemskap i NSO.