Skip to main content
22 November 2023

Arbeidsgruppe foreslår å opprette landsstyre i NSO

Arbeidsgruppe foreslår å opprette landsstyre i NSO

I dag presenteres Arbeidsgruppen til gjennomgang av NSOs demokratiske organer sin anbefaling til organisasjonen om veien videre for NSO.

Etter 1,5 års arbeid kan vi endelig presentere våre anbefalte løsninger for å gjøre NSO til en bedre medlemslagsorganisasjon, sier leder av arbeidsgruppen Simen Tjølsen Oftedahl.

Arbeidsgruppen ble bestemt opprettet i utgangen av sentralstyreperioden 2021/2022, blant annet etter debattene på landsmøtet i 2022. Her vedtok man også gruppens mandat og sammensetning. Deres anbefalinger vil nå diskuteres videre i organisasjonen og bli behandlet under NSOs landsmøte våren 2024.

Arbeidsgruppens anbefalinger
  • NSO går fra sentralstyre til landsstyre
  • NSOs arbeidsutvalg blir ledere av de politisk komiteene

Les arbeidsgruppens anbefalinger her

Dette er ikke sluttkapittelet i videreutviklingen av NSO som organisasjon, men vi håper våre anbefalinger er et steg i riktig retning, sier Oftedahl.

Arbeidsgruppens medlemmer: 

  •  Simen Tjølsen Oftedahl (leder)
  •  Astrid Hilling 
  • Jone Trovåg 
  • Marte Bråteng 
  • Ole-Markus Simonsen (fra 01.07.23) 
  • Oline Sæther (frem til 30.06.23) 
  • Even Ulsnæs (observatør) 
  • Åste Solheim Hagerup (observatør)