Delegatlister og -fordeling 2022

10. mars er siste frist for medlemslagene å sende liste til NSO over delegatene som skal komme på landsmøtet. Denne listen er nødvendig for at delegatene skal få stemmerett.

For å sikre at alle som melder seg på landsmøtet som delegater er personer som medlemslagene har valgt som sine representanter, må alle medlemslagene sende inn en delegatliste. I henhold til vedtektenes § 4.4 må denne listen sendes inn senest 6 uker før landsmøtet, altså 10. mars 2022.

Antall delegater som hvert medlemslag kan sende fremkommer av denne oversikten.

For å ha stemmerett på landsmøtet må samtlige delegater både stå oppført på delegat-/varalisten fra medlemslaget òg selv ha meldt seg på landsmøtet.

Last ned skjemaet som medlemslaget skal bruke som bekreftelse på hvem som er delegater på landsmøtet:

Innmeldingsskjema for delegater i Excel-format

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes inn i excel-format til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Det anbefales å ha rikelig med varaer på listen, i tilfelle forfall, fordi det ikke er mulig å legge til nye navn på listen etter 10. mars (med mindre landsmøtet godkjenner endringen med 2/3 flertall).

Det er ikke nødvendig å sende inn ny delegatliste hvis en person som står på varalisten må stille for en delegat som har meldt forfall.

Delegasjonsleder

På listen over delegater må medlemslaget oppgi hvem som er delegasjonsleder. Det er denne personen vi henvender oss til for spørsmål om delegasjonen, for eksempel om påmeldinger og dersom det behov for å gi praktiske beskjeder før og under møtet. Selv om det ikke er et krav, anbefaler vi at delegasjonslederen selv er delegat, blant annet fordi personer uten stemmerett ikke blir plassert sammen med delegasjonene i landsmøtesalen.

Forklaring til delegatfordelingen

I henhold til vedtektene skal antallet delegater (stemmeberettigede personer i landsmøtet) være låst til 181. Sainte-Laguës metode benyttes til fordelingen av disse delegatene mellom medlemslagene.

Metoden brukes for sikre et proporsjonalt forhold mellom antallet studenter ved institusjonen og hvor stor andel av delegatene medlemslaget skal ha. Metoden er tilnærmet lik den som brukes for å fordele plasser i Stortinget etter et stortingsvalg. Alle medlemslagene er imidlertid sikret minst én delegat hver, uavhengig av institusjonens størrelse.

Metoden innebærer at en endring i antall studenter ved én institusjon kan ha innvirkning på både antallet delegater til det aktuelle medlemslaget òg antall delegater til andre medlemslag. Det betyr blant annet at det er mulig å få færre delegater enn tidligere år selv om man har fått flere studenter ved institusjonen. Dette kan skje både fordi ett eller flere andre medlemslag har vokst mer, og nå har en større andel av alle studentene, eller fordi antallet medlemslag har endret seg.

I henhold til vedtektene til NSO er studenttallet ved en institusjon likt gjennomsnittet av det antall studenter som studentsamskipnaden har innbetalt driftstilskudd for det foregående studieåret før kunngjøringen av landsmøtet. Driftstilskuddet overføres etterskuddsvis til NSO. Det betyr at tilskuddet for studieåret høsten 2019 og våren 2020 ble overført fra studentsamskipnadene til NSO henholdsvis høsten 2020 og våren 2021.

Dette sikrer at grunnlaget for beregning av studenttallet er likt for alle institusjonene. I tillegg sikrer det at studenttallet, som er grunnlag for driftstilskuddet som studentsamskipnadene har overført til NSO, alltid er det samme studenttallet som brukes for å fordele delegater i landsmøtet.

Delegatfordelingen på NSOs landsmøte 2022

Institusjon Grunnlag for utregning Delegater
Ansgar høyskole 327 1
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 705,5 1
Bergen Arkitekthøgskole 150,5 1
Dronning Mauds Minne Høgskole 1420 2
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 240,5 1
Forsvarets høgskole 850 2
Handelshøyskolen BI 10890,5 7
Høgskolen i Innlandet 14070,5 9
Høgskolen i Molde 2436 2
Høgskolen i Østfold 6802,5 5
Høgskulen i Volda 4201,5 3
Høgskulen på Vestlandet 13410 9
Høyskolen Kristiania 6420,5 5
Kunsthøgskolen i Oslo 565 1
Lovisenberg diakonale høgskole 999,5 2
MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 1168 2
NLA Høgskolen 2624 3
Nord universitet 10277,5 7
Norges Handelshøyskole 3289 3
Norges idrettshøgskole 1102 2
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 4974,5 4
Norges musikkhøgskole 736,5 1
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 40437,5 25
OsloMet – Storbyuniversitetet 19738,5 13
Politihøgskolen 3169 3
UiT – Norges arktiske universitet 15790 10
Universitetet i Agder 12305,5 8
Universitetet i Bergen 16111 11
Universitetet i Oslo 25626 16
Universitetet i Stavanger 10639 7
Universitetet i Sørøst-Norge 16809 11
VID vitenskapelige høgskole 4776,5 4
  253063 181

Beregningen av delegatfordelingen er regulert av vedtektenes §§ 4.2 og 4.3.

Sainte-Laguës metode

For å garantere at alle medlemslagene blir representert på landsmøtet, sier vedtektene at alle medlemslagene først skal tildeles én delegat hver. Fordi det i 2022 er 32 medlemslag, gjenstår det etterpå 149 delegater å fordele (32 + 149 = 181). Disse 149 delegatene fordeles i henhold til Sainte-Laguës metode (hør uttale).

Sainte-Laguës metode er en matematisk fremgangsmåte som skal sikre proporsjonal representasjon i en valgt forsamling. Fremgangsmåten er som følger:

1. For hvert medlemslag beregnes det en såkalt kvotient (et tall). Kvotienten er lik V/(2s + 1), hvor V er antall studenter tilknyttet medlemslaget[1], mens s er antall delegater medlemslaget har fått tildelt så langt (verdien av 2s + 1 omtales i vedtektene til NSO som delingstall).

2. Medlemslaget som har høyest kvotient får tildelt én delegat (altså øker s med 1).

3. Det beregnes ny kvotient for det aktuelle medlemslaget, etter formelen i punkt 1.

4. Vi finner medlemslaget som nå har høyest kvotient, og går til punkt 2.

Delegatene tildeles én og én med fremgangsmåten ovenfor, helt til det ikke er flere delegater igjen å fordele.

Eksempel:

Vi skal bruke Sainte-Laguës metode til å fordele 4 delegater på medlemslag A som har 3432 studenter og medlemslag B som har 7122 studenter.

1. Vi beregner kvotienten til begge medlemslagene, som da blir

Medlemslag A: Va/(2sa + 1) = 3432/(2*0 + 1) = 3432
Medlemslag B: Vb/(2sb + 1) = 7122/(2*0 + 1) = 7122

2. Medlemslaget med høyest kvotient (som er medlemslag B, med kvotient 7122), blir tildelt én delegat (sb øker med 1).

3. Det beregnes ny kvotient for medlemslag B, som da blir Vb/(2sb + 1) = 7122/(2*1 + 1) = 2374.

4. Medlemslaget med høyest kvotient (som nå er medlemslag A, med kvotient 3432), blir tildelt én delegat (sa øker med 1).

5. Det beregnes ny kvotient for medlemslag A, som da blir Va/(2sa + 1) = 3432/(2*1 + 1) = 1144.

6. Medlemslaget med høyest kvotient (som nå er medlemslag B, med kvotient 2374), blir tildelt én delegat (sb øker med 1).

7. Det beregnes ny kvotient for medlemslag B, som da blir Vb/(2sb + 1) = 7122/(2*2 + 1) = 1424,4.

8. Medlemslaget med høyest kvotient (som fortsatt er medlemslag B, med kvotient 1424,4), blir tildelt én delegat (sb øker med 1).

Nå er alle 4 delegatene i eksempelet fordelt. Resultatet var at medlemslag A fikk 1 delegat og medlemslag B fikk 3 delegater.

[1] Dette tallet er regulert av § 4.2 i vedtektene.

Kontaktperson


NSO landsmøte

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22044970

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no