Om NSOs landsmøte 2022

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ. Her tas de viktigste beslutningene i organisasjonen. Landsmøtet arrangeres én gang i året og består av representanter fra alle medlemslagene i NSO.

Vi oppfordrer spesielt de som deltar som delegat for første gang til å delta på formøtet i Stavanger 2. - 3. april og lese informasjonen godt. Formøtet er spesielt tilpasset nye delegater.

Alle NSOs medlemslag har mulighet til å være representert på landsmøtet. I denne oversikten kan du se hvor mange delegater hvert medlemslag har.

Hopp direkte til:

Deltakere på landsmøtet

Delegater

Delegatene er medlemslagenes representanter på landsmøtet. De har talerett, forslagsrett og stemmerett. Antallet delegater fra hvert medlemslag følger en fordeling som er beskrevet i vedtektenes § 4.3. Totalt har landsmøtet 181 delegater. Personer som er valgt som delegater fra et medlemslag, samt har blitt bekreftet valgt på et skjema til NSO, får stemmerett og status som delegat.

Observatører

Observatører på landsmøtet har talerett og forslagsrett. I henhold til vedtektenes § 4.5 har landsmøtet følgende observatører:

 • Sentralstyremedlemmer
 • Arbeidsutvalget
 • Kontrollkomiteen
 • Valgkomiteen
 • Komiteer som innstiller direkte til landsmøtet
 • Politiske komiteer
 • Sekretariatet i Norsk studentorganisasjon
 • Vara fra medlemmer i henhold til § 4.3
 • Kandidater til arbeidsutvalget
 • Én representant fra hver av de fagstrategiske enhetene i Universitets- og høgskolerådet
 • Én representant fra International Students’ Union of Norway (ISU)
 • Én representant fra studentene i styret i Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Én representant for Studentenes og Akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH)
 • Én representant fra studentene i styret i Samordna opptak
 • Én representant fra studentene i styret i Lånekassen
 • Én representant fra European Students' Union (ESU)
 • Én representant fra ANSA
 • Én representant fra Velferdstingene i Norge (ViN)

Gjest fra medlemslaget

NSOs medlemslag har også mulighet til å sende én gjest hver til landsmøtet. Medlemslaget dekker i så fall selv reise og opphold for denne gjesten. Det er ikke mulig å delta med mer enn én gjest selv om medlemslaget betaler for gjesten selv. Gjester har ikke stemme-, forslags-, eller talerett på landsmøtet.

Saksforberedelser frem mot møtet

Det er sentralstyret som innstiller på de politiske sakene til landsmøtet, det vil si å foreslå hva landsmøtet skal vedta. Sentralstyret vedtar en foreløpig saksliste til landsmøtet. Sentralstyret innstiller på de fleste sakene på sitt møte den 4. - 6. mars. Resten av sakene innstilles av sentralstyret den 20. april, dagen før landsmøtet. Vedtektskomiteen innstiller på innkomne endringsforslag til vedtektene. Valgkomiteen har ansvar for å finne og innstille på kandidater til valg. Deres arbeid pågår helt frem til landsmøtet starter. Innstillingene fra valgkomiteen blir lagt frem i møtet. Sakspapirene til landsmøtet sendes ut senest 24. mars til alle som er påmeldt.

Dette skal behandles på møtet

Valg

Landsmøtet velger arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene for 2019/2020. Valgkomiteen innstiller på de fleste valgene.

Mer informasjon om valg på landsmøtet: Valg på landsmøtet 2022

Vedtektene

Vedtektene er NSOs overordnede reglement. Her reguleres blant annet organisasjonens oppbygning, funksjon, og hvordan de ulike delene av organisasjonen er knyttet sammen. Alle med forslagsrett på landsmøtet, samt lederne fra medlemslagene, kan levere endringsforslag til NSOs vedtekter. Fristen for å levere endringsforslag til vedtektene er 10. mars. Det er ikke mulig å levere endringsforslag til vedtektene under landsmøtet. Vedtektskomiteen (VTK) innstiller på endringsforslagene som har kommet inn. Innstillingene sendes ut sammen med sakspapirene. På landsmøtet legges alltid gjeldende vedtekter til grunn ved behandlingen. Det vil si at alle endringer til vedtektene aktivt må voteres inn med 2/3 flertall.

Prinsipprogram

Prinsipprogrammet skal revideres på landsmøtet i år. Dette er organisasjonens øverste politiske dokument. Prinsipprogramkomiteen innstiller i denne saken.

Politiske plattformer

I år skal Internasjonal plattform revideres. Plattformen utdyper politikken fra prinsipprogrammet på disse områdene. Det er mulig å levere endringsforslag til plattformen både før og under behandlingen på landsmøtet.

Handlingsplan for NSO 2022/2023

Handlingsplanen beskriver hvilke prioriteringer NSO skal ha den kommende perioden (1. juli 2022 – 30. juni 2023). Det er landsmøtets bestilling til arbeidsutvalget, sentralstyret, komiteene og organisasjonen forøvrig.

Regnskap for NSO 2021

Vedtektene sier at NSO sitt årsregnskap skal godkjennes av landsmøtet. I årsregnskapet står det hvordan organisasjonens midler har blitt brukt i 2021. Landsmøtet bestemmer også hvor mye penger det skal settes av til fond.

Rammebudsjett for NSO 2023

Landsmøtet vedtar de overordnede økonomiske rammene til NSO for 2023. Sentralstyret forholder seg til disse rammene når det senere skal vedtas spesifisert budsjett for 2023.

Rapporter og orienteringer

Landsmøtet får rapporter fra arbeidsutvalget og de politiske og organisatoriske komiteene som landsmøtet har valgt. Det leveres også en generell årsrapport om aktiviteten i NSO for kalenderåret 2021.

Resolusjoner

En resolusjon er en utdyping, konkretisering og supplering av NSOs politikk. Vanligvis retter en resolusjon en konkret politisk oppfordring eller et krav mot en bestemt gruppe, som for eksempel en regjering eller et departement. Alle med forslagsrett på landsmøtet kan levere forslag til resolusjoner. Sentralstyret foreslår hvilke innkomne resolusjoner landsmøtet skal behandle.

Generaldebatt

Generaldebatten er en debattarena der relevante politiske tema kan løftes til åpen diskusjon.

Innmelding av nye saker til landsmøtet

Sentralstyret lager en foreløpig saksliste til landsmøtet. Forslag til nye saker må sendes på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Den vedtektsfestede fristen for å foreslå nye saker er 10. mars, men det oppfordres sterkt til å melde saken så fort som mulig for å styrke muligheten for at den kan bli behandlet. Det er lurt å kontakte arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker hjelp til å løfte en bestemt sak i landsmøtet.

Forslag til resolusjoner

Forslag til resolusjoner skal sendes inn på e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 10. april. Det er lurt å kontakte arbeidsutvalget eller sekretariatet i NSO hvis du ønsker hjelp til å løfte en resolusjon i landsmøtet.

Forhåndsinnlevering av endringsforslag

Alle som har forslagsrett på landsmøtet kan også levere endringsforslag i forkant av møtet. Forhåndsinnsendte endringsforslag blir lagt ut på siden sammen med sakspapirene før møtestart. Forslag som er forhåndsinnsendt trenger ikke fremmes fra talerstolen for å bli behandlet av landsmøtet. Innlevering av forslag gjøres elektronisk. Lenke til forhåndsinnlevering blir å finne på siden til sakspapirene. Frist for forhåndsinnlevering av forslag er 17. april. Endringsforslag til vedtektene må leveres senest 10. mars. Endringsforslag til prinsipprogrammet må leveres senest 15. april.

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no