Vedtakene og valgresultatene fra landsmøtet 2022

Vedtakene og valgresultatene fra landsmøtet 2022

Hva som ble vedtatt og hvem som ble valgt på landsmøtet.Vedtak 300x200

 

 

 

Dokumenter

Prinsipprogram for Norsk studentorganisasjon 2022-2025

Handlingsplan for Norsk studentorganisasjon 2022-23

Resolusjoner

Norske studenter erklærer klima og naturkrise

Studentane vil ha CRPD inn i norsk lov

Bedre rettsikkerhet

Studenters psykisk helse

 

Valgresultat

Arbeidsutvalget

Leder: Maika Godal Dam

Valgrapport for leder av arbeidsutvalget

Valgrapport for leder av arbeidsutvalget


Antall stemmer: 152
  Tellende stemmer: 148
  Blanke stemmer: 4
Antall plasser: 1
Antall runder: 1
Valgtall: 74,01


Runde 1

Valgoppgjør:
  Bjørn Olav Østeby 26
  Maika Marie Godal Dam 122

Valgt:
  Maika Marie Godal Dam

Nestleder: Simen Oftedahl

Valgrapport for nestleder av arbeidsutvalget

Valgrapport for nestleder av arbeidsutvalget


Antall stemmer: 152
  Tellende stemmer: 150
  Blanke stemmer: 2
Antall plasser: 1
Antall runder: 1
Valgtall: 75,01


Runde 1

Valgoppgjør:
  Simen Oftedahl 98
  Kristine Vilde Sandtrøen 49
  Eilif Hallingstad Finnseth 3

Valgt:
  Simen Oftedahl

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig: Ina Marie Finnerud

Valgrapport for fag- og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget

Valgrapport for fag- og forskningspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget


Antall stemmer: 152
  Tellende stemmer: 146
  Blanke stemmer: 6
Antall plasser: 1
Antall runder: 1
Valgtall: 73,01


Runde 1

Valgoppgjør:
  Ina Maria Finnerud 146

Valgt:
  Ina Maria Finnerud

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig: Jørgen Valseth

Valgrapport for fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget

Valgrapport for fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget


Antall stemmer: 152
  Tellende stemmer: 141
  Blanke stemmer: 11
Antall plasser: 1
Antall runder: 1
Valgtall: 70,51


Runde 1

Valgoppgjør:
  Jørgen Valseth 141

Valgt:
  Jørgen Valseth

Velferds‐ og likestillingsansvarlig: Maya-Katrin Skjeldal

Valgrapport for velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget

Valgrapport for velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig i arbeidsutvalget


Antall stemmer: 152
  Tellende stemmer: 152
  Blanke stemmer: 0
Antall plasser: 1
Antall runder: 1
Valgtall: 76,01


Runde 1

Valgoppgjør:
  Ola Gimse Estenstad 38
  Maya-Katrin Skjeldal 81
  Åse Berg Dybvik 33

Valgt:
  Maya-Katrin Skjeldal

Internasjonalt ansvarlig: Bjørn Olav Østeby

Valgrapport for internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget

Valgrapport for internasjonalt ansvarlig i arbeidsutvalget


Antall stemmer: 152
  Tellende stemmer: 131
  Blanke stemmer: 21
Antall plasser: 1
Antall runder: 1
Valgtall: 65,51


Runde 1

Valgoppgjør:
  Bjørn Olav Østeby 131

Valgt:
  Bjørn Olav Østeby

Sentralstyret

Didrik Svellingen
Eilif Hallingstad Finnseth
Elida Linnea Slettum
Emelie Johanne Johansen
Helena Haldorsen
Jørgen Skogan
Kristian Fredrik Meyer Ødegård
Kristian Stave
Kristoffer M Egset
Martin Belov
Nils Herman Lien Håre
Sigrid Lie
Torjus Levisen Johansen

1. vara: Frida Rasmussen
2. vara: Stellan Hjerpset-Østlie
3. vara: Marius Torsvoll
4. vara: Vegard Sjaastad Hansen
5. vara: Guled Mohamud

Valgrapport for sentralstyret

Valgrapport for sentralstyret


Kandidater:
  Didrik Svellingen
  Eilif Hallingstad Finnseth
  Elida Linnea Slettum
  Emelie Johanne Johansen
  Frida Rasmussen
  Guled Mohamud
  Helena Haldorsen
  Jørgen Bogen
  Jørgen Skogan
  Kristian Fredrik Meyer Ødegård
  Kristian Stave
  Kristoffer M Egset
  Marius Torsvoll
  Martin Belov
  Morten Stene
  Nils Herman Lien Håre
  Sigrid Lie
  Stellan Hjerpset-Østlie
  Torjus Levisen Johansen
  Vegard Sjaastad Hansen


Antall stemmer: 154
  Tellende stemmer: 154
  Blanke stemmer: 0
Antall plasser: 13
Antall runder: 11
Valgtall: 11,01


Runde 1

Valgoppgjør:
  Jørgen Skogan 13
  Emelie Johanne Johansen 13
  Stellan Hjerpset-Østlie 4
  Elida Linnea Slettum 13
  Kristoffer M Egset 5
  Torjus Levisen Johansen 17
  Nils Herman Lien Håre 8
  Kristian Fredrik Meyer Ødegård 15
  Sigrid Lie 8
  Marius Torsvoll 3
  Eilif Hallingstad Finnseth 9
  Helena Haldorsen 12
  Kristian Stave 9
  Guled Mohamud 1
  Didrik Svellingen 6
  Jørgen Bogen 5
  Martin Belov 6
  Frida Rasmussen 3
  Vegard Sjaastad Hansen 4

Valgt:
  Torjus Levisen Johansen
  Kristian Fredrik Meyer Ødegård
  Jørgen Skogan
  Emelie Johanne Johansen
  Elida Linnea Slettum
  Helena Haldorsen


Runde 2

Valgoppgjør:
  Eilif Hallingstad Finnseth 10.64
  Stellan Hjerpset-Østlie 4.75
  Kristian Stave 10.75
  Sigrid Lie 10.68
  Kristoffer M Egset 6.42
  Vegard Sjaastad Hansen 4.48
  Nils Herman Lien Håre 8.26
  Marius Torsvoll 4.18
  Frida Rasmussen 4.71
  Guled Mohamud 3.17
  Morten Stene 0.6
  Didrik Svellingen 7.35
  Jørgen Bogen 5
  Martin Belov 6.7

Strøket:
  Morten Stene


Runde 3

Valgoppgjør:
  Eilif Hallingstad Finnseth 10.9
  Stellan Hjerpset-Østlie 4.75
  Kristian Stave 10.75
  Sigrid Lie 10.86
  Kristoffer M Egset 6.58
  Vegard Sjaastad Hansen 4.48
  Nils Herman Lien Håre 8.26
  Marius Torsvoll 4.18
  Frida Rasmussen 4.71
  Guled Mohamud 3.17
  Didrik Svellingen 7.35
  Jørgen Bogen 5
  Martin Belov 6.7

Strøket:
  Guled Mohamud


Runde 4

Valgoppgjør:
  Eilif Hallingstad Finnseth 11.08
  Stellan Hjerpset-Østlie 4.75
  Kristian Stave 12.1
  Sigrid Lie 11.21
  Kristoffer M Egset 6.76
  Vegard Sjaastad Hansen 4.48
  Nils Herman Lien Håre 8.26
  Marius Torsvoll 4.33
  Frida Rasmussen 4.71
  Didrik Svellingen 7.7
  Jørgen Bogen 5.35
  Martin Belov 6.96

Valgt:
  Kristian Stave
  Sigrid Lie
  Eilif Hallingstad Finnseth


Runde 5

Valgoppgjør:
  Didrik Svellingen 7.7
  Stellan Hjerpset-Østlie 4.79
  Frida Rasmussen 4.79
  Kristoffer M Egset 6.8
  Jørgen Bogen 5.47
  Vegard Sjaastad Hansen 4.72
  Nils Herman Lien Håre 8.26
  Marius Torsvoll 4.65
  Martin Belov 7

Strøket:
  Marius Torsvoll


Runde 6

Valgoppgjør:
  Didrik Svellingen 9.32
  Stellan Hjerpset-Østlie 4.79
  Frida Rasmussen 4.79
  Kristoffer M Egset 7.1
  Jørgen Bogen 5.82
  Vegard Sjaastad Hansen 4.76
  Nils Herman Lien Håre 9.3
  Martin Belov 8.15

Strøket:
  Vegard Sjaastad Hansen


Runde 7

Valgoppgjør:
  Didrik Svellingen 10.48
  Stellan Hjerpset-Østlie 5.79
  Frida Rasmussen 6.02
  Kristoffer M Egset 8.25
  Jørgen Bogen 5.86
  Nils Herman Lien Håre 9.3
  Martin Belov 8.15

Strøket:
  Stellan Hjerpset-Østlie


Runde 8

Valgoppgjør:
  Didrik Svellingen 12.48
  Kristoffer M Egset 8.48
  Jørgen Bogen 6.86
  Frida Rasmussen 6.02
  Nils Herman Lien Håre 10.56
  Martin Belov 9.27

Valgt:
  Didrik Svellingen


Runde 9

Valgoppgjør:
  Jørgen Bogen 6.98
  Kristoffer M Egset 8.92
  Frida Rasmussen 6.46
  Nils Herman Lien Håre 10.76
  Martin Belov 9.35

Strøket:
  Frida Rasmussen


Runde 10

Valgoppgjør:
  Jørgen Bogen 7.98
  Kristoffer M Egset 12.25
  Martin Belov 9.62
  Nils Herman Lien Håre 11.23

Valgt:
  Kristoffer M Egset
  Nils Herman Lien Håre


Runde 11

Valgoppgjør:
  Jørgen Bogen 8.3
  Martin Belov 10.61

Strøket:
  Jørgen Bogen
Noter:
  Like mange kandidater igjen som ledige plasser.
Valgt:
  Martin Belov


Ved telling av valget med 14 plasser oppnår Frida Rasmussen valgtallet i runde 8, og blir valgt til 1. vara.
Ved telling av valget med 15 plasser oppnår Stellan Hjerpset-Østlie valgtallet i runde 9, og blir valgt til 2. vara.
Ved telling av valget med 16 plasser blir Vegard Sjaastad Hansen strøket i runde 10, og Marius Torsvoll blir valgt til 3. vara som eneste gjenværende kandidat med tellende stemmer i den runden.
Ved telling av valget med 17 plasser oppnår Vegard Sjaastad Hansen valgtallet i runde 7, og blir valgt til 4. vara.
Ved telling av valget med 18 plasser blir Jørgen Bogen strøket i runde 6, og Guled Mohamud blir valgt til 5. vara som eneste gjenværende kandidat med tellende stemmer som ikke allerede er valgt i den runden.

Kontrollkomiteen

Daniel Hansen Masvik
Johannes Saastad

Valgkomiteen

Leder:

Tuva Todnem Lund

Medlemmer:

Andreas Knudsen Sund
Henriette Seim
Misha Mohammadi
Vilde Veronica Haukeland

Velferds- og likestillingspolitisk komite

Leder:

Marte Bråteng

Medlemmer:

Edward Glorud Sveen
Henriette Bøe
Ida Lutro
Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng

1. vara: Viktor Simonsen
2. vara: Constance Thuv
3. vara: Vilma Himberg

Fag- og forskningspolitisk komite

Leder:

Karl Oskar Lie Bjerke

Medlemmer:

Fredrik Framhus
Jelle Sebastian Bruin
Karl Henrik Storhaug Reinås
Linnea Barberini

1. vara: Lars Magnus Halvorsen
2. vara: Lovise Meyer

Læringsmiljøpolitisk komite

Leder:

Mikkel Sibe

Medlemmer:

Karoline Sveen
Rolf Martin Aspenes
Sara Mediå
Svein-Erik Strandabø Olsen

1. vara: Morten Stene
2. vara: Katrine Bryggeså Øydna
3. vara: Ask Johannes Grande

Internasjonal komite

Leder:

Dag Emmanuel Powlett Fredriksen

Medlemmer:

Anja Bornstedt Landsverk
Bilal Sheikh
Kristine Sandtrøen
Lise Benette Hovd

1. vara: Maja Husby
2. vara: Samuel Emmanuel Nasser
3. vara: Max Henrik Arvidsson

Kontaktperson


Anna Gjersøe Buran
Organisasjonskonsulent

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf:41375766

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no