Maika Marie Godal Dam – LM 2022

Arbeidsutvalget - Leder

Kandidatskjema

Studiested: Universitetet i Oslo

Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 41253051

Motivasjon for å stille til dette vervet

Det siste året har jeg sittet som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus. Der har jeg fått jobbe tett på studentlivets mange utfordringer og studentenes bekymringer for dårlig studentøkonomi, elendige boforhold, frykten for utenforskap og ensomhet og for miljøet og fremtiden. Som studenbevegelse har vi fremdeles mange kamper å ta. Studiestøtten er fremdeles for lav, for få har muligheten til å dra på utveksling, relevant praksis er ikke en selvfølge for de som ønsker det, og vi skal ikke se langt utenfor egne grenser før retten til utdanning og den akademiske frihet blir truet på daglig basis. Vi har mye igjen å gjøre, det er grunnen til at jeg nå ber om deres tillit til å lede Norsk Studentorganisasjon.

Vi har tatt nesten en hel bachelor i pandemi, og det har lært oss mye. Blant annet hvor lett det kan være å nedprioritere studentene. Vi har likevel dette siste året vist at den norske studentbevegelsen er sterk når vi står sammen. I debatten om strømstøtte sa vi tydelig i fra om at regjeringens løsning ikke var god nok. Når videreføringen av midler til studentfrivillighet og lavterskeltilbud ble nedprioritert, ga vi tydelig tilbakemelding. I begge tilfeller måtte regjeringen gi etter. Vi må i tiden fremover tørre å både utfordre egen politikk og premissene som settes for debatten.

Norsk studentorganisasjon kan og bør være definerende i diskusjonen om hvordan vi tenker utdanning og studentliv– også på nye premisser! NSO har et omfattende mandat og vi må derfor ha flere tanker i hodet av gangen. Vi må jobbe for å sikre kvalitet i utdanningen, legge til rette for et godt læringsmiljø og øke studentvelferden. Samtidig må vi se oss selv i en internasjonal sammenheng og som en del av et større studentfellesskap. Vi må snakke om økt studiestøtte, mer mangfold i forskning og innovasjon, utvikling av gode læringsarealer, tilrettelegging i akademia og studenthelse, alt på samme tid.

Sammen skal vi være en sterk stemme opp mot politikere og andre aktører som ikke har den samme kunnskapen som oss om hvordan det er å være student i dag. For å få til dette må vi være en organisasjon med plass til alle og med rom for ulikheter. Ikke minst må vi som organisasjon tenke nedenfra og opp, ikke ovenfra og ned. Kun da får vi til å stille de rette kravene og sørger for at NSO holder seg relevant. Sammen med dere ønsker jeg å være en tydelig stemme for den norske studentbevegelsen. Felles for alt mitt engasjement er et brennende ønske om å kunne utgjøre en forskjell på vegne av flere enn meg selv.

Jeg har vært aktiv i og i flere tilfeller ledet alt fra elevråd og ungdomsråd til studentparlament og velferdsting, og til ungdomspartier i både Norge og Danmark. Den siste tiden min som student har jeg sittet i Sentralstyret til NSO i tillegg til å lede Velferdstinget i Oslo og Akershus. Jeg har en allsidig erfaring jeg tar med meg som forhåpentligvis kan komme til nytte i arbeidet med å nå NSOs både politiske og organisatoriske mål. Det neste året for den norske studentbevegelsen blir, som mange har sagt før meg, et spennende år!

Vi skal kjempe for at studentstemmen blir hørt og for at studentene våre opplever at NSO representerer dem. Tross de ulikhetene det er mellom oss deler vi særlig én viktig ting: Det er vi som vet best hvordan det er å være student i dag. Mange mener at de vet hva studentene trenger fordi de selv var student for 10, 20 eller 30 år siden, men sånn er det ikke. Det er vi, studentene som vet best hvordan det å være student i dag. Mitt mål er å gi dere og våre studenter en klar og tydelig stemme, og å dra NSO i en åpen og fremoverlent retning. Vi skal i større grad være med å sette dagsorden og drive frem debatter. For at vi skal få til det, må medlemslagene sikres medvirkning. Slik svarer vi best på studentenes utfordringer. Sammen skal vi løfte de politiske hjertesakene til den norske studentbevegelsen og jobbe med de store linjene i studentpolitikken. Jeg håper dere vil gi meg tilliten i året som kommer.

Godt valg!

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no