Skip to main content
26 July 2023

Massiv boligmangel blant studentene

Massiv boligmangel blant studentene

Boligutgiftene spiser opp nesten hele studiestøtta. Med røde tall i studentbudsjettet er frykten at høsten blir vanskelig for norske studenter.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 27. juli 2023

«Studentboligmangelen frarøver 15 000 studenter sjansen til et trygt og rimelig hjem å bo i.» sier Oline Sæther, leder av Norsk Studentorganisasjon (NSO).

NSOs studentboligundersøkelse 2023

Det mangler nesten 15 000 tusen studentboliger for å nå studentenes mål om at 1 av 5 skal kunne bo i studentboliger. Selv med en historisk vilje til å bygge studentboliger fra regjeringen, er det fortsatt tilnærmet stillstand i dekningsgraden (andelen av studenter som får plass i studentboliger)

«Vi må tråkke hardere på gassen. Viljen til å bygge er for lav. 85% av norske studenter tvinges ut på det stadig tøffere private leiemarkedet. Vi forventer nå at stat, kommune og studentsamskipnadene samarbeider om å få satt spadene i jorda!» 

Sommeren har vært fylt av overskrifter om et utleiemarked med galopperende priser og studenter som sliter med å finne bolig i sin nye studentby. Til tross for enighet om at studentboliger er et avkjølende tiltak på et brennhett utleiemarked, gjenstår det å se at politikernes lovnader om flere studentboliger blir realisert til handling. 

«Samskipnadene mottar støtte fra staten til å bygge flere boliger enn det som faktisk bygges. Tilbakemeldingen er at tomtene er for dyre og blir til flaskehalser som hindrer realiseringen av målet om flere boliger. Her må vertskommunene ta sitt ansvar for å sikre at studenter har et trygt og rimelig hjem i kommunen de velger å studere i.»

Norsk Studentorganisasjons studentbudsjett viser at vi går 6407kr i minus - hver eneste måned - med dagens studiestøtte. Her er bolig den desidert største utgiften. Norsk studentorganisasjon mener det viktigste grepet for å hjelpe dagens studenter er enkelt. Studiestøtten må opp, og det må bli fart på byggingen.

«Det eneste forutsigbare med dagens studentøkonomi, er at den er uforutsigbar», avslutter Oline Sæther.