• Hjem
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • 2024 blir et spennende år for europeisk høyere utdanningspolitikk
15 May 2023

2024 blir et spennende år for europeisk høyere utdanningspolitikk

2024 blir et spennende år for europeisk høyere utdanningspolitikk

NSO deltok i starten av mai på Board Meeting med European Students’ Union (ESU) i Georgia. Her var vi med å peke ut kursen for den europeiske studentstemmen det neste året.  

ESU arrangerer to styremøter i året og denne gangen hadde den nasjonale studentunionen i Georgia, Georgian Student’s Organizations Association (GSOA), gleden av å være vertskap. Derfor var 44 nasjonale studentorganisasjoner fra 40 land samlet i Tbilisi fra 1. til 8. mai for å peke ut veien videre for den europeiske studentbevegelsen. Møtet markerer slutten for inneværende mandat og samtidig starten på et nytt år med europeisk studentmedvirkning.

Det neste året blir et spennende år for den europeiske studentbevegelsen. ESU skal, sammen med Albania og Vatikanstaten, lede arbeidet med å forberede en felleserklæring som skal vedtas i Tirana, mot slutten av mai 2024. Her legges grunnlaget for videre arbeid med Bolognaprossesen, fram til ministermøtet som er planlagt i 2027. Derfor ble ESU sin vurdering av Bolognaprossesen diskutert på møtet i Tbilisi. Ministermøtet i 2024 vil markere 25 års jubileet til Bolognaprossesen og ESU forventer derfor at ministermøtet vil bli en anledning for refleksjon. 

Fra 6. til 9. juni samme år er det valg til Europaparlamentet, som skjer hvert 5. år. Her skal det velges 750 nye representanter og ESU skal i forbindelse med valget sørge for at studentperspektivet blir ivaretatt i de politiske gruppene sine politiske manifest (også kjent som partiprogram) og prioriteringene til Europakommisjonen (også kjent som regjeringserklæringen). 

Et av Den europeiske union (EU) sine initiativ innenfor høyere utdanning har siden 2017 vært å etablere europeiske universitetsallianser. Derfor har ESU jobbet parallelt med å etablere meningsfull og demokratisk forankret studentmedvirkning, innenfor alliansene. I tillegg har en arbeidsgruppe hos ESU det siste året sett på muligheter for å støtte opp under dette arbeidet. En av deres anbefalinger var å lage en møtearena for studentorgan innenfor universitetsalliansene og på møtet i Tbilisi vedtok vi derfor en ny struktur for disse som fikk navnet «ESU Conference». Her skal to studentrepresentanter fra hver universitetsallianse møtes minst to ganger i året for å gi råd til ESU angående saker som har med universitetsalliansene å gjøre, samt utveksle erfaringer om studentmedvirkning fra sine universitetsallianser.

Som påtroppende internasjonalt ansvarlig deltok Jens Bartnes i vår norske delegasjon, sammen med Bjørn Olav Østeby og Ina Maria Finnerud fra sittende arbeidsutvalg. Dette var også vårt siste internasjonale representasjonsoppdrag på vegne av NSO, før nytt arbeidsutvalg tar over 1. juli. Bjørn Olav blir likevel med videre i ESU som medlem av Kommisjonen for Internrevisjon (CIA). I tillegg er det flere muligheter for å bli valgt til posisjoner i ESU som oppnevnes av arbeidsutvalget (EC). Deriblant skal det oppnevnes tre koordinatorer, med søknadsfrist 21. mai

Kontaktperson


Bjørn Olav Østeby
Internasjonalt ansvarlig

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 98225995

Ina Maria Finnerud
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf: 98225996

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no