24. januar 2022

Gjennomslag for studentene!

Gjennomslag for studentene!

I dag stemte Stortinget gjennom et stort gjennomslag for norske studenter. Studenter som betaler for strøm, får nå muligheten til å få 3000 kroner i strømstipend. I tillegg øker Stortinget bevilgningen til forebyggende tiltak for studenters psykiske helse til totalt 60 millioner. 

Vi i NSO har jobbet mye for at studentene skal få en strømpakke, så nå er vi veldig glade for gjennomslaget. Regjeringen og SV kommer nå med en strømpakke som virkelig hjelper studentene, det eneste som gjenstår nå er å få ut pakken, sier Tuva Todnem Lund. 

Studentene har fått gjennomslag for: 

  • 3000 kr i strømstipend, i tillegg er studenter inkludert i flere av de allmenne ordningene som Stortinget har vedtatt
  • 60 millioner til lavterskeltilbud for studenter
  • 100 millioner til tiltak for å sikre studieprogresjonen for studenter

NSO har sammen med flere studentorganisasjoner denne vinteren jobbet for at studentene i Norge skal få strømstøtten som stipend.  For å bedre studentenes hverdag og forebygge ensomhet har NSO også jobbet for at det investeres mer i lavterskeltilbud, som studentfrivilligheten. Disse sakene har nå Stortinget anerkjent, takket være forhandlingene mellom regjeringen og SV blir det en massiv satsing for studenter i denne vanskelige situasjonen.

60 millioner til samskipnadene er utrolig bra. Nå må samskipnadene gå i dialog med studentfrivilligheten lokalt, slik at vi får de beste løsningen for studentene på de ulike studiestedene, sier Lund. 

Kontaktperson


Maika Marie Godal Dam
Leder

E-post: leder@student.no
Tlf: 95792556

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no