14 March 2023

Nå kan du svare på høring om NSOs demokratiske organer!

Nå kan du svare på høring om NSOs demokratiske organer!

Sentralstyret i NSO har opprettet en arbeidsgruppe for gjennomgang av NSOs demokratiske organer. Arbeidsgruppen skal gjennomgå og vurdere om strukturen til NSO sine demokratiske organer er organisert på en måte som best mulig ivaretar interessene og behovene til NSOs medlemslag og studentmassen som helhet. Arbeidsgruppen skal sende et foreløpig utkast på høring i forbindelse med sentralstyremøte 2 høsten 2023, og skal levere sitt endelige arbeid til sentralstyremøte 3 samme periode.

 

Arbeidsgruppen ønsker allerede nå å invitere NSOs organer, samt nåværende og tidligere tillitsvalgte, til å komme med innspill til deres arbeid. For arbeidsgruppen er det verdifullt med forskjellige perspektiver og håper derfor så mange som mulig ønsker å bidra med sine erfaringer og synspunkter.  


Hvis du har spørsmål til høringen kan det sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Frist for å svare er 04. mai, klokken 23:59.

Du svarer på høringen ved å følge denne linken: Microsoft Forms

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no