26. oktober 2022

Opprop om gratisprinsippet og internasjonale studenter

Opprop om gratisprinsippet og internasjonale studenter

NSO har tatt initiativ til opprop et opprop mot skolepenger for internasjonale studenter. Sammen med mange gode samarbeidspartnere sier vi nei til skolepenger.

Opprop om gratisprinsippet og internasjonale studenter

I forslaget til statsbudsjett for 2023 ønsker regjeringen å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra utenfor EØS/Sveits som tar hele grader i Norge. I dette oppropet stiller aktører i UH-sektoren seg mot forslaget, og sier klart og tydelig ifra til regjeringen at dette er en ordning vi ikke ønsker.

Norge er et land i utvikling, med et stort behov for nytenking, kompetanse og folk. En sentral kilde til dette er at mennesker fra hele verden velger å ta utdanningen sin i Norge. Internasjonale studenter er viktige ressurser for studentmassen, institusjonene og det norske samfunnet. De tilfører et mangfold av kulturer, perspektiver og meninger som løfter utdanningskvaliteten og fremmer internasjonalt samarbeid.

Statsråd Ola Borten Moe har gjentatte ganger sagt at “Norge kommer til å gå tom for folk før vi går tom for penger”. Internasjonale studenter er en viktig ressurs for å rekruttere kloke hoder til arbeidet med de store samfunnsutfordringene og et stadig økende behov for kvalifisert arbeidskraft, både i Norge og hjemlandet. Verdien av internasjonalt samarbeid, kulturutveksling og en mangfoldig studentmasse, kan ikke måles i penger.

På bakgrunn av dette, håper vi Stortinget reverserer forslaget om innføringen av skolepenger for internasjonale studenter, og bevarer gratisprinsippet i norsk høyere utdanning.

Følgende av våre samarbeidspartnere har stilt seg bak oppropet:

 • NTL
 • UNIO
 • Akademikerne
 • Forskerforbundet
 • Akademiet for yngre forskere
 • Tekna student
 • SAIH

I tillegg har følgende utdanningsinstitusjoner ved rektor signert oppropet:

 • USN - Universitetet i Sørøst-Norge
 • NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
 • Nord universitet
 • OsloMet - storbyuniversitet
 • UIA - Universitetet i Agder
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • KHIO - Kunsthøyskolen i Oslo
 • MF - vitenskapelig høyskole
 • NIH - Norges idrettshøyskole
 • VID - vitenskapelig høgskole
 • NMH - Norges musikkhøyskole
 • DMMH - Dronning Mauds minne høgskole
 • Fjellhaug internasjonale høgskole
 • BAS - Bergen arkitekthøyskole
 • UIS - Universitetet i Stavanger

Kontaktperson


Maika Marie Godal Dam
Leder

E-post: leder@student.no
Tlf: 95792556

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no