Skip to main content
20 January 2023

Still til valg i NSO

Still til valg i NSO

På Landsmøte 14. – 16. april 2023 skal vi velge nye tillitsvalgte til å styre studentbevegelsen videre.

Vil du sikre politisk gjennomslag for studentene og sørge for en bedre studiehverdag det kommende året?
 Les mer om valg på landsmøte

Still til valg som leder, arbeidsutvalgsmedlem, sentralstyremedlem eller til en av våre politiske eller organisatoriske komiteer.

Still til Valg - KANDIDATSKJEMA

Om du ikke har lyst selv, men kjenner noen som kunne gjort en god jobb setter valgkomiteen stor pris på tips om engasjerte studenter du tenker kunne spille en rolle i NSO det kommende året.

TIPS VALGKOMITEEN

 

Grip sjansen til å ta studentstemmen inn i fremtiden

Mer informasjon