05. desember 2021

Studentidretten er en investering av de sjeldne

Studentidretten er en investering av de sjeldne
Foto: Norges studentidrettsforbund (NSI)
Resolusjon vedtatt på NSOs sentralstyremøte 05.12.2021

Studentidrettslag gir studentene et uerstattelig tilbud av sosiale og helsefremmende fritidsaktiviteter. Det finnes like mange forskjellige organiseringer av studentidrett som det finnes studiesteder med studentidrett, men felles for alle er at de er frivillige studenter som tilbyr andre studenter idrettstilbud de har interesse for.

Alt i studentidretten skjer på et grunnlag som ivaretar studenters spesielle behov både når det kommer til kostnad og tidsplanlegging. Sterke studentidrettslag kan samtidig redusere kostnadene for studentene ytterligere ved god forvaltning av eid utstyr. Det er betydelig vanskeligere for studenter å delta aktivt i tilsvarende idrett som ikke er tilrettelagt for studenter.

Det er ingen tvil om viktigheten av idrett og fysisk aktivitet i samfunnet generelt, men for studenter kan det være ekstra viktig med en sosial motivasjon til aktivitet i en hverdag som eller består av mye stillesittende tid på lesesaler og undervisningsrom. God fysisk helse gir mindre sykdom og færre plager, både i studietiden og senere i livet.

Effektene av fysisk aktivitet er på ingen måte isolert til studenters fysiske helse, det påvirker også vår psykiske helse positivt. En forskningsrapport basert på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) 2018 konkluderte med at studenter som deltok mer i fysisk aktivitet hadde en bedre psykisk helse. Effekten trening har på studenters psykiske og fysiske helse viser at det er viktig at det er viktig å tilrettelegge for at studenter kan bli mer aktive.

Studentidrettens ringvirkninger er et økt sosialt samhold sentrert rundt idrett, dette gir færre fysiske og psykiske plager, mer overskudd, bedre prestasjon og potensielt mindre frafall. Studentidretten er en god investering man sjelden ser paralleller til.

NSO mener at:

  • Alle studenter bør få muligheten til å delta i organisert studentidrett.
  • Statlige støtteordninger til kommunene skal ikke gjør forskjell på studentidrett og barneidrett.
  • Ved bruk av kommunale arealer og anlegg skal studentidretten og barneidretten ha tilsvarende gode vilkår av kommunale arenaer.
  • Studentidrettslagene tilknyttet NSOs medlemslag er å anse som tilknyttede organisasjoner og kan søke NSOs fond.
  • Studentidretten skal ha tilgang til kommunale idrettsanlegg på lik linje med andre idrettsforeninger.
  • Studentsamskipnadene må samarbeide med studentidretten og la studentidrettslagene disponere studentsamskipnadens arealer. Studentsamskipnadene skal ikke ha konkurrende tilbud som er til hinder for den frivillige studentidretten.

Kontakt oss


E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no