14 October 2020

Valg og kandidater til vedtektskomite 2020/2021

Valg og kandidater til vedtektskomite 2020/2021

Under sentralstyremøte 2 – 2020/21 (24. – 25. oktober) skal det velges tre medlemmer til NSOs vedtektskomite 2020/2021.

Still til NSOs
vedtektskomite 2020/2021

På denne siden vil du også finne presentasjonene til alle som stiller til vedtektskomite 2020/2021.

Vedtektskomiteen (VTK) behandler innkomne endringsforslag til NSOs vedtekter, og innstiller til landsmøtet.

Sentralstyret velger årlig tre personer til vedtektskomiteen. Vedtektskomiteen møtes minst én gang for å drøfte og innstille på innkomne endringsforslag til vedtektene. I tillegg deltar vedtektskomiteen på landsmøtet i april 2021 for å presentere sin innstilling til endringsforslagene.

Frist for å stille for å bli vurdert av Valgkomiteen er 18. oktober (utvidet frist)

Valgkomiteens innstilling legges frem på møtet

Kandidater til NSOs vedtektskomite 2020/2021.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no