• Hjem
  • Aktuelt
  • Nyheter
  • Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2022 – 2023
11 April 2022

Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2022 – 2023

Valgkomiteens innstilling til NSOs AU og sentralstyre 2022 – 2023

Valgkomiteens innstilling til nytt arbeidsutvalg for Norsk studentorganisasjon (NSO) 2022/23 og sentralstyre i NSO 2022/23.

Valgkomiteens innstilling: NSOs arbeidsutvalg og NSOs sentralstyre 2022/2

 

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs AU 22/23

Leder
Til leder av Norsk studentorganisasjon for perioden 2022/2023 har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Maika Marie Godal Dam.

Maika har imponert valgkomiteen med sin politisk strategisk forståelse, tillitsfulle vesen, fenomenale formidlingsevne og forståelse for ledervervet.

Maika har en klar og tydelig plan for å sikre politiske gjennomslag i året som kommer. Hun har en klar plan for hvordan jobbe opp mot en mindretallsregjering, hvordan man skal drive frem gjennomslag og jobbe opp mot stortinget, samskipnadene og øvrige myndighetsorganer sammen med medlemslagene.

Maika har gjennom hele valgprosessen utvist solid rolleforståelse og valgkomiteen mener hun vil være en trygg og samlende leder for hele organisasjonen. Hun er karismatisk, forståelsesfull og har en tillitsvekkende fremtoning.

Valgkomiteen er imponert over hvordan Maika har vist seg som en sterk retoriker, hennes tillitsvekkende person og politiske teft. Med den forståelsen og bakgrunnen hun har vil hun raskt komme inn i rollen og ta både politikerne og media med storm.

Hun utstråler en trygghet, en tydelighet, en selvtillit og en redelighet som det neste året vil ta organisasjonen til nye høyder. Maika vil være en sterk og fremtidsrettet leder med en helhetlig blikk. Maika har svart imponerende godt på hvordan hun vil jobbe for gjennomslag på vanskelige temaer som økt studiestøtte i et vanskelig politisk felt. Valgkomiteen tror på budskapet og oppfordrer landsmøtet på det sterkeste til å gjøre det samme. Maika og det øvrige arbeidsutvalget vil sammen med organisasjonens øvrige, politiske ledd, kontoret og medlemslagene kunne sørge for at det på landsmøtet 2023 vil være verdt å ferie.

Nestleder
Til nestleder har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Simen Oftedahl.

Simen har imponert valgkomiteen gjennom hele valgprosessen, til tross for økte forventninger som naturlig stilles til en kandidat som allerede har opparbeidet seg mye erfaring og kunnskap fra arbeidsutvalget. Som sittende Velferd og likestillingsansvarlig i Arbeidsutvalget er det en stor glede for valgkomiteen og organisasjonen at SImen ønsker å ta gjennvalg og stige opp i vervet som nestleder. Simen er trygg og samlende, og vil med sin politiske tyngde og rolleforståelse fylle rollen som nestleder svært godt.

Simen vil være en god sparringspartner for innstilt leder både i interne og eksterne prosesser. Valgkomiteen mener de vil utfylle hverandre svært godt på både politiske og sosiale plan, samt basert på tidligere erfaringer, bakgrunn og kunnskap. Simen vil kunne gi innstilt leder god oppfølgning og vil kunne hjelpe å videreutvikle lederskapet på kontoret. Simen vil være en nestleder som arbeidsutvalget, sekretariatet og organisasjonen kommer til å gå til for å både få faglige råd, politisk påfyll og emosjonell støtte.

Gjennom valgprosessen har Simen vist valgkomiteen at han er kunnskapsrik og han er ambisiøs på vegne av organisasjonen, noe både kollegaer, medlemslag og organisasjonen vil nyte godt av. Han vil være en kontinuitetsbærer for det kommende AU, i tillegg til å bidra til utvikling i tiden framover. Han har gjennomtenkte og innovative planer og mål for organisasjonen og viser at han tar medlemslagenes behov og ønsker på alvor. Han vil videreutvikle og bygge videre på plattformer for medlemslagsoppfølging og innovative, spennende og kreative tanker om hvordan fremtidens medlemslagsoppfølging bør være.

Simen viser gang på gang at han vil være en nestleder av og for medlemslagene og av og for organisasjonen. Med sine tydelige mål, klare planer, ro og tunge erfaring er det en glede for valgkomiteen å anbefale Simen som neste års nestleder i arbeidsutvalget.

Internasjonalt ansvarlig
Til internasjonalt ansvarlig har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Bjørn Olav Østeby.

Bjørn Olav har med sin allsidige bakgrunn vist seg som en dreven og kunnskapsrik kandidat. Han har tung erfaring fra mange nivåer i UH-sektoren, god kjennskap til internasjonale prosesser og han har lang fartstid i NSO. Dette ser Valgkomiteen på som positive erfaringer som NSO og arbeidsutvalget i helhet, vil ha god nytte av. Bjørn Olav reflekterer godt rundt både rollene i NSO og Arbeidsutvalgets mandat.

Når internasjonal plattform etter landsmøtet skal settes ut i livet vil organisasjonen ha enorm nytte av Bjørn Olavs grundighet, helhetlige blikk og forståelse for politiske prosesser.

NSO er medlem i den europeiske studentunionen, ESU, som har 45 nasjonale studentorganisasjoner fra 40 ulike land. ESU holder jevnlig Board Meetings som medlemsorganisasjonene bytter på å arrangere. Neste gang er det NSO som skal arrangere dette, og da er det viktig å ha rett person på rett plass. Valgkomiteen er overbevist om at Bjørn Olav vil ta fatt på disse oppgavene knyttet til board meeting og andre internasjonale prosesser med stor iver, kunnskap og handlekraft.

I vervet som internasjonalt ansvarlig har valgkomiteen stor tro på at Bjørn Olav vil representere norske studenter internasjonalt på en solid, trygg og svært tilfredsstillende måte.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig
Til Fag- og Forskningspolitisk ansvarlig har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Ina Maria Finnerud.

Ina har et brennende engasjement, er et sprudlende vesen og har et enormt hjerte for fagpolitikk.

Etter et år som leder av Studenttinget ved NNBU er Ina nå klar til å ta steget videre og ta med seg sin erfaring og kompetanse fra lokalt nivå inn på nasjonalt plan. Ina skal igjen jobbe der hun hører hjemme og det er på et fagpolitisk plan. Ina viser nemlig en fagpolitisk forståelse og en refleksjon rundt forskning inn i utdanningene som imponerer valgkomiteen.

Videre viser Ina til kunnskap om politiske prosesser, faglige begreper og har klare og tydelige mål for å i større grad inkludere forskning i utdanningene. Hun reflekterer godt rundt praksis og utfordringene studenter står ovenfor i kampen for gratisprinsippet også for de som må reise langt til sine praksissteder.

Ina har et stort hjerte for bærekraft og valgkomiteen er overbevist om hun sammen med innstilt fag- og læringsmiljøpolitiske ansvarlig vil kunne utarbeidet politikk og revolusjonerende linjene innen bærekraft i sektoren. Sammen vil de to fagansvarlige bli en dynamisk duo som både setter NSOs politikk på kartet og kan videreutvikle den med bakgrunn i landsmøtets vedtatte politikk.

Ina er en lagspiller. Hun har fokus på tett samarbeid med sine kolleger, åpne prosesser og fokusere på å bygge hverandre gode.

Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Til Fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Jørgen Valseth.

Jørgen var den av alle kandidatene til arbeidsutvalget som desidert overrasket valgkomiteen aller mest. Jørgen er et medmenneskelig naturtalent, et faglig dyktig arbeidsjern og ikke minst en støttespiller for alle rundt seg.

Jørgen vil jobbe for en endring som betyr noe og har en motivasjon som bygger på å få gjennomført politikken til NSO for å bedre studentenes læringsmiljø. Jørgen har jobbet med læringsmiljø siden starten av sitt engasjement. Han kan vise til gjennomslag i alle nivåer ved universitetet. Jørgen har vært med å bygge frem gjennomslag og se politikk utvikle seg fra et behov til en realitet. Jørgen reflekterer godt rundt utfordringene ved UH-loven og mangelen på det helhetlig arbeidet med læringsmiljø ute på institusjonene. Han trekker frem læringsmiljøutvalgene og viktigheten av at de oppfyller sin hensikt.

I et arbeidsutvalg vil Jørgen være uvurderlig. Han er løsningsorientert, trygg og sosialt sterk. Han viser sterke egenskaper innen konflikthåndtering til den grad som imponerte valgkomiteen på det sterkeste. Han er en person sekretariatet og det øvrige arbeidsutvalget kommer til å nyte godt av både profesjonelt og personlig.

Jørgen har et hjertebarn i bærekraft. Gjennom nyanserte, reflekterte, moderne og faglige perspektiver trekker Jørgen frem alle de tre formene for bærekraft og reflekterer godt for hvorfor dette er viktig og hvordan man må jobbe for å implementerer bærekraft i alle studier. Valgkomiteen ønsker her å spesielt trekke frem Jørgens refleksjoner rundt sosiale bærekraft og dets utgangspunkt i for eksempel universell utforming, digitalt læringsmiljø og studenters dannelsesreise gjennom utdanningene. Valgkomiteen er overbevist om at sammen med innstilt fag- og forskningspolitisk vil Jørgen kunne utvikle NSOs politikk og skape et dynamisk samarbeid som vil gagne hele organisasjonen fra møter på Stortinget til møter med medlemslagene.

Velferds- og likestillingsansvarlig
Til Velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig har valgkomiteen valgt å enstemmig innstille på Ola Gimse Estenstad.

Ola viser tydelig at han har den politiske forståelsen som kreves i arbeidet med NSOs velferds- og likestillingspolitikk. Ola vil med sin kunnskap og politiske teft fylle rollen som velferds- og likestillingsansvarlig på en svært tilfredsstillende måte.

Valgkomiteen anser Ola som en hardtarbeidende, nytenkende og omsorgsfull kandidat. Med sitt sosiale og tillitsvekkende vesen vil Ola være en god representant for NSO utad, i tillegg til å bidra positivt internt i organisasjonen.

Ola har gjennom hele valgprosessen imponert valgkomiteen med gode refleksjoner om samarbeid, politisk påvirkning, organisasjonsbygging og strategisk arbeid for gjennomslag på velferdsområdet.

Valgkomiteen anser Ola for å være svært kompetent og viser forståelse for kompleksiteten knyttet til velferd- og likestillingspolitikken. Dette vil være en stor styrke i arbeidet med politiske prosesser det kommende året, både internt og eksternt.

Valgkomitéens innstilling og begrunnelse: NSOs Sentralstyre 22/23

Valgkomiteen har valgt å enstemmig innstille og innstille på kandidater til Sentralstyret.

Valgkomiteen velger å enstemmig innstille på personer til Sentralstyre som tar med seg en bred fagkompetanse inn og vil kunne komplementere og utfordre hverandre godt innenfor både bakgrunn, erfaringer, geografisk spredning og politiske interesser. Vi har valgt å trekke ut kandidater som er motivert, har levert gode besvarelser og med tydelige mål for hvordan de ønsker å bidra inn i sentralstyret.

Valgkomiteen har dermed valgt å enstemmig innstille på fem personer;

Helena Haldorsen - fra Universitetet i Bergen
Helena viser en god rolleforståelse inn i Sentralstyret, og vil være et godt tilskudd særlig innen velferdspolitikk. Med sin solide bakgrunn har hun ambisjoner med å bidra med perspektiver til og utfordre resterende medlemmer til å utvikle helhetlig politikk for organisasjonen.

Torjus Johansen - fra NTNU avdeling Ålesund
Kontinuiteten som følger med Torjus fra en periode i Sentralstyret, vil være positivt for organisasjonen. Torjus er bevisst sin rolle, han er målbevisst, reflektert og med et åpent sinn vil han bidra til å utvikle politikk på tvers av fagområdene.

Elida Linnea Slettum - Universitetet i Bergen
Perspektivene Elida bringer med inn i Sentralstyret vil komplementere de andre medlemmenes erfaringer og fagområder. Med motivasjonen hun uttrykker mener Valgkomiteen at hun vil stå foran og stødig i å utvikle politikk som vil bidra til en styrket studentbevegelse.

Kristian Stave - Universitetet i Tromsø
Valgkomiteen opplever at Kristian vil være et godt tilskudd til Sentralstyret som et team og vil bidra til godt samarbeid, også med Arbeidsutvalget. Hans perspektiver som ny i organisasjonen gjør at han kan bidra med et kritisk blikk og med et mangfoldsperspektiv på politikken som blir utviklet.

Jørgen Skogan - Universitetet i Oslo
Jørgen vil i Sentralstyret bidra med en vid fagbakgrunn som vil utfylle de andre i sentralstyret. Hans refleksjoner rundt sentralstyrets rolle vil bidra til et godt samarbeid innad, men også til arbeidsutvalg og komiteer, for å utvikle politikk som også favner mangfoldet i NSOs felles mål.

Eilif Finnseth - NLA Høgskolen
Valgkomiteen opplever at Eilif vil bringe gode innspill og nye perspektiver for å både utfordre og utfylle andre medlemmer i Sentralstyret. Med sin bakgrunn både som student fra en mindre høyskole og fra sitt fagfelt vil hans bidrag være verdifull og vil bidra til mer mangfold også ved utviklingen av ny politikk.

Valgkomiteen velger å innstille på fire andre kandidater. Valgkomiteen opplever kandidatene som engasjerte og har til sammen har en bred faglig og studentpolitisk kompetanse. De vil kunne utfylle hverandre og resten av et sentralstyre godt, med et spesielt fokus på velferdspolitikk. Valgkomiteen opplever at alle kandidater er motivert til vervet og har tydelige mål om hva de både kan bidra med og ønsker å oppnå i sentralstyret. Kandidatene representerer studiesteder fra både sør og nord, og i tillegg til mindre og større studiesteder, samt offentlige og private institusjoner.

Innstilling

  • Emelie Johanne Johansen fra Nord Universitet
  • Marius Torsvoll fra Universitetet i Oslo
  • Kristian Fredrik Ødegård fra Universitetet i Agder
  • Kristoffer Egset fra Høyskolen Kristiania

 

Kontaktperson


Fatema Al-Musawi
Leder av valgkomiteen

E-post:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf:48909148

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no