07 October 2020

Drastisk kutt i studentboliger

Drastisk kutt i studentboliger

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 foreslår de kun å bygge 1650 nye studentboliger. Norsk studentorganisasjon (NSO) er kritiske til at regjeringen bråstopper i sitt løfte i Granavolden-plattformen om studentboliger.

-Jeg blir opprørt over forslaget fra regjeringen. Hvert år ser vi tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Regjeringen sier at de satser på kunnskap samtidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer, her må Stortinget rydde opp, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon.

Regjeringspartiene Venstre og KrF har begge gått til valg på å bygge 3000 studentboliger i året, noe også Granavolden-plattformen bærer preg av. Regjeringen Solberg har levert godt over 2000 studentboliger i alle år. Nå kuttes tilskuddet til kun 1650 studentboliger, til tross for at behovet for studentboliger fortsatt er prekært.

Å bygge studentboliger er et samarbeid mellom samskipnad, kommune og stat. Alle parter har ansvar for at flere boliger blir bygd, men det er likevel gjennom statsbudsjettet tildelingen til bygging kommer.

Vi hadde forventet at regjeringen gjorde sitt for å løse den vanskelige situasjonen mange studenter står i hvert år, det blir en ansvarsfraskrivelse kun å skylde på samskipnadene, fortsetter Trohjell.

Regjeringen legger opp til en prisjustering av studiestøtten. Statsråd Asheim har tidligere uttalt at han synes studiestøtten er for lav.

-Jeg vil sitere statsråden vår, som sier det så bra «Det viktigste er at alle har lik rett til utdanning, og ikke er avhengig av jobb eller støtte fra foreldrene.» En prisjustering er et lite skritt på veien. Nå håper vi Stortinget tar ansvar og sørger for et reelt hopp i studiestøtten, avslutter Trohjell.

Mer info:
NSOs statsbudsjettside

https://student.no/statsbudsjettet-2021/

#studentkravet 2021
1. Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden.
2. Det skal gis tilskudd til bygging av 3000 nye studentboliger. I forbindelse med statsbudsjettet må det åpnes opp for å gi tilskudd til rehabilitering av studentboliger.
3. Minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no