30. mars 2022

En seier for akademisk frihet og ytringsfrihet

En seier for akademisk frihet og ytringsfrihet

Ekspertgruppe anbefaler at Student at risk innføres permanent.

I dag har ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet overlevert sin rapport til Statsråd Ola Borten Moe. Utvalget har foreslått at ordningen for forfulgte studenter "Student at Risk" bør gjøres permanent i Norge. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener denne anbefalingen en viktig for akademisk frihet og her bør regjeringen lytte til utvalget. 

Pressemelding Norsk studentorganisasjon 30/03 2022 

- Utvalget setter lik rett til utdanning og politisk frihet på en global dagsorden, og tar slik et internasjonalt ansvar for at studenter som knebles og trues bort fra muligheten til utdannelse skal få denne muligheten i Norge, sier leder av NSO, Tuva Todnem Lund

Students at Risk er en ordning som gir studenter som har blitt utvist, forfulgt eller fengslet i hjemlandet grunnet sitt politiske engasjement, mulighet til å studere i Norge. Ordningen ble initiert av Norsk Studentorganisasjon (NSO) og SAIH i 2012. Utvalget, ledet av Anine Kierulf, vektlegger viktigheten av tiltaket.

Student at Risk sender et viktig signal til autoritære regimer om at vi støtter studenter i deres kamp for demokrati og menneskerettigheter. Vi håper regjeringen lytter til utvalgets anbefaling om å gjøre ordningen permanent, sier Anine Kierulf, leder av ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet.

Utvalget foreslår også en styrking og tydeliggjøring av studentenes rett til akademisk frihet ved norske utdanningsinstitusjoner. Det presiseres i forslag til endring i Universitets- og høyskoleloven at de som utøver akademisk frihet skal få vern av institusjonene, noe som inkluderer studenter.  Det anbefales også at studenter skal få tilstrekkelig opplæring i og forutsetning for utøvelse av akademisk frihet.

- Studenter må sikres både akademisk frihet og akademisk ytringsfrihet i loven. Vi forventer at regjering og institusjonene hører på utvalgets anbefalinger, slik at studentenes rettigheter blir vernet, avslutter Lund. 

Kontaktperson


Maika Marie Godal Dam
Leder

E-post: leder@student.no
Tlf: 95792556

Kontakt oss


E-post: nso@student.no

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no