26 March 2021

Et gjennomslag for studentenes rettigheter

Et gjennomslag for studentenes rettigheter

I dag har regjeringen overlevert forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven til Stortinget. Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært fornøyde med at regjeringen har valgt å prioritere studentene i sine forslag, men vil påpeke at vi enda ikke er i mål med arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø.

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) 26/3-21

Endringene kommer som en oppfølging av at universitets- og høyskolelovutvalget, bedre kjent som Aune-utvalget, i fjor vinter la frem en NOU med forslag til ny universitets- og høyskolelov. Utvalget foreslo også i sin utredning et krav om to sensorer for å styrke studentenes rettssikkerhet i vurderingsprosessen. Dette har NSO støttet i sine tidligere innspill.

Ved å foreslå et krav om to sensorer ved eksamen, viser regjeringen at de lytter til studentene. Nå håper vi Stortinget følger opp og støtter regjeringens forslag, sier Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Aune-utvalget foreslo i sin utredning et eget kapittel om studentenes læringsmiljø, og en modernisering av begrepet. NSO har flere ganger uttalt seg om viktigheten med et fokus på styrking av studenters læringsmiljø.

Vi er fornøyde med at regjeringen moderniserer begrepet læringsmiljø. Samtidig er det skuffende at regjeringens forslag ikke inkluderer noen minstekrav til læringsmiljøet. Vi håper derfor at Stortinget hører på studentene og vedtar en lov som sikrer et trygt og godt læringsmiljø, sier Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Regjeringen kommer ikke med et forslag til et eget kapittel om læringsmiljø i denne proposisjonen, men skriver at departementet vil vurdere utvalgets forslag i videre prosess.

Universitets- og høyskoleloven er studentenes arbeidsmiljølov. Vi forventer at det vies et eget kapittel til vårt læringsmiljø i loven. Dette må følges opp av regjeringen, sier Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Regjeringen har i tillegg bestemt seg for å sende flere forslag om studenters rettigheter på høring, spesielt knyttet til tilrettelegging i forbindelse med graviditet, fødsel eller på grunn av sykdom.

I det siste har vi sett flere nyhetssaker om at utdanningsinstitusjonene ikke gir studentene den tilretteleggingen de har krav på. Det er bra at regjeringen ønsker å ta tak, og få ryddet opp i dette, sier Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no