24 July 2020

Får vi studiehverdagen vi har krav på?

Får vi studiehverdagen vi har krav på?

Tall fra Samordna opptak viser at av 149 574 søkere har 107 999 fått tilbud om studieplass, og 58 649 har kommet inn på førstevalget sitt. Tallet er en økning fra i fjor, da 99 319 studenter fikk tilbud om studieplass. Fra tidligere vet vi at antall søkere er rekordhøyt. 

Pressemelding fra Norsk studentorganisasjon 24/7-20

-Vi er glade for å se at mange ønsker å søke seg til høyere utdanning. Samtidig er vi bekymret for at de ikke kommer til å møte studiehverdagen de har krav på, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon. 

Det siste semesteret har vært preget av koronasituasjonen ved at all undervisning har foregått digitalt. 

-At all undervisning og oppfølging ble gjort  digitalt var en nødløsning, og må ikke bli en hvilepute. Når studiene starter opp igjen forventer vi at studentene blir møtt med oppfølging og undervisning som ikke lengre er en nødløsning. Studiestarten må preges av at direkte kontakt og fellesskap er avgjørende for studentenes prestasjoner i studiene, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon. 

Uansett i hvor stor grad undervisningen fortsetter digitalt eller fysisk må det være fokus på at studiehverdagen ikke bare skal være forsvarlig, men en hverdag som er inkluderende og som fremmer læring. Dette er ledelsens ansvar og må være en klar prioritering. Samfunnet har ikke råd til å miste studenter på grunn av manglende oppfølging, dårlige tekniske løsninger eller dårlig tilrettelagt undervisning.

– Dersom ledelsen ved universiteter og høyskoler ikke tar ansvar for den oppfølgingen studentene trenger i hverdagen, frykter vi at kvaliteten på utdanningen vår faller, flere studenter faller fra og at det er vi til slutt som får skylden for at vi ikke fullfører utdanningen vår, sier Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon.

Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no