20 August 2020

Fortsatt faller for mange studenter fra

Fortsatt faller for mange studenter fra

Kun 67,5 prosent fullfører utdanningen innen åtte år, viser SSB-rapporten Gjennomføring ved universiteter og høyskoler. Hvert år publiserer SSB statistikk over hvor mange som fullfører høyere utdanning innen åtte år. I år er tallene bedre enn fjorårets, men fortsatt har vi store utfordringer med høyt frafall. Norsk studentorganisasjon (NSO) mener det er for mange studenter som faller fra utdanningen de har påbegynt.

Pressemelding fra NSO 20/8-20

Det er positivt at vi går i riktig retning, men dette må ikke bli en hvilepute for oss. Det er fortsatt over 30 prosent som ikke fullfører, noe som er svært uheldig for både enkeltindividene og oss som samfunn, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon.

I SSB-rapporten Studenters økonomi 2013-2018 stadfestes det at en økt stipendandel fører til at flere studenter står på eksamen. Rapporten viser til at når studenter får mer penger fra stipendandel, enn fra deltidsjobb, er det flere som består sine eksamener. Når vi ser at andelen studenter som ikke gjennomfører studiene fortsatt er lav, er dette et tydelig tegn på at det er et klart behov for å øke studiestøtten til studentene.

For å sikre høyere gjennomføring må studenter ha en studiestøtte som er høy nok til at de kan fokusere på studiene framfor deltidsjobben, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon.

En ny faktor av året er hvordan korona-situasjonen vil påvirke studentenes gjennomføring. Vi er bekymret for studiekvaliteten i den nye digitale studiehverdagen, og om dette vil gi utslag i økt frafall i årene fremover. Tilhørighet blant medstudenter og ansatte er sentralt for å få en god studiesituasjon, og det er nå desto viktigere å gi studenter god oppfølging

Vi har fått en ny virkelighet, og denne virkeligheten må ikke føre til at vi mister enda flere studenter på veien. Digitalisering av forelesninger er ikke nok for å få et godt digitalt læringsmiljø. Dette ansvaret må utdanningsinstitusjonene ta på høyeste alvor, sier Andreas Trohjell, leder av Norsk studentorganisasjon

Mer informasjon


Kontakt oss


E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon: 22 04 49 70
hverdager 09.00–16.00

Org.nr. 995 523 868

Adresse


Post- og besøksadresse:
Norsk studentorganisasjon – NSO
Holbergs gate 1
0166 Oslo

Design og utvikling av Bonefish.no